Wzór karty przekazania odpadów doc

Pobierz

Z dotychczasowo obowiązującej KPO usunięto rubrykę z numerem REGON oraz zniesiono obowiązek stawiania pieczątki firmowej dla wszystkich stron wskazanych na KPO - wystarczy sam podpis i data.Karta przekazania odpadów.. 1) Rok kalendarzowy Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2), 3) Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2), 4), 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przejmuje odpad2), 6) Miejsce prowadzenia działalności.. Gen. Grota Roweckiego 6; 63-900 RawiczKARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr karty1) Rok kalendarzowy Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2,3) Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2)4) 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, które przejmuje odpad 2)6) ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SP.. KARTA_EWIDENCJI_ODPADÓW.docKarta Przekazania Odpadu 2019.. 24 lutego 2020.. W przypadku przywiezienia odpadów przeznaczonych do składowania należy przekazać PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĘ ODPADÓW (do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA).Poradnik prezentuje zasady składania dokumentów do ZUS, a także korygowania popełnionych w nich błędów.. Prezentujemy dla Państwa ostateczne wersje wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów obowiązujące od stycznia 2015 r. : KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW.doc.. Szpital Powiatowy .. 5) Nr rejestrowy..

Karta przekazania odpadu.

Wzory nowych kart zostały określone w nowym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r.Kopiowanie treści bez zgody wydawcy zabronione.. 3) Rodzaj odpadu.. Z dotychczasowo obowiązującej KPO usunięto rubrykę z numerem REGON oraz zniesiono obowiązek stawiania pieczątki firmowej dla wszystkich stron wskazanych na KPO - wystarczy sam podpis i data.. Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowy wzór Karty Przekazania Odpadu.. 7)KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr karty1) Rok kalendarzowy Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2,3) Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2)4) 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, które przejmuje odpad 2)6) Miejsce prowadzenia działalności7) Miejsce prowadzenia działalności7)Przypominamy, że od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowy wzór Karty Przekazania Odpadu.. 9)w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.. UL. JABŁONIOWA 55, 80-180 GDAŃSK Miejsce prowadzenia działalnościKARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr karty1) Rok kalendarzowy 2018 Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2,3) Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2)4) 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, które przejmuje odpad 2)6) Miejsce prowadzenia działalności7) Miejsce prowadzenia działalności7) Nr rejestrowy 8) Nr rejestrowy 5) 8) Nr rejestrowy 8) NIP 9) REGON9) NIP 5) 9) REGON 5)9) 273207152 NIP 9) REGON9) 273207152 Posiadacz odpadów .WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - TRYB ODBIORU ODPADÓW..

7) Adres posiadacza odpadów.

WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADU KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr karty1) Rok kalendarzowy Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad2,3) Transportujący odpad2,4) Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad2) Adres5) Adres5,6) Adres5) Nr REGON6) Nr REGON6, 7) Nr REGON6) Miejsce przeznaczenia odpadów8) Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad9) Wnioskuje o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling10) TAK NIEWZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADU.. Więcej.. Poradnik zawiera liczne przykłady.. Załącznik 4 Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych.. Dokument przygotowuje posiadacz odpadów, który przekazuje odpady podając informacje dotyczące numeru karty, który jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW.. Karta przekazania odpadu jest podstawowym dokumentem dotyczącym ewidencji odpadów.Obowiązek ewidencji ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów wprowadza art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.Zasadniczo do ewidencji odpadów wykorzystywane są dwa dokumenty: karta przekazania odpadu oraz karta ewidencji odpadu.WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADU: Title: WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU: Author: CM UJ Last modified by: Staszek Created Date: 3/10/2006 12:50:00 PM Other titles: WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU: .. Wejść .Od 1 maja 2019 roku obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów w tym karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów!.

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW Nr karty.

W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadów jest obowiązany podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn.. Załącznik 6 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacjiKarta przekazania odpadu - czym jest.. Załącznik 5 Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.. KARTA PRZEKAZANIA ODPADUNr karty1) Rok kalendarzowy Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2,3)Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2)4) 5)Nazwa i adres posiadacza odpadów, które przejmuje odpad 2)6)Miejsce prowadzenia działalności7)Miejsce prowadzenia działalności7)Nr .KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr karty1) Rok kalendarzowy Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2,3) Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2)4) 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, które przejmuje odpad 2)6) Miejsce prowadzenia działalności7) Miejsce prowadzenia działalności7) Nr rejestrowy 8) Nr .Dotychczas wzór karty przekazania odpadu zgodny z ustawą o odpadach oraz nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów obowiązuje od 1 maja 2019 roku.KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW Nr karty1) Rok kalendarzowy Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2), 3) Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2), 4), 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przejmuje odpad2), 6..

3) Procentowa zawartość PCB w odpadzie4) Posiadacz odpadów.

Dzięki temu płatnik składek wie, że prowadzona przez niego dokumentacja rozliczeniowa jest poprawna i nie zostanie zakwestionowana w trakcie kontroli.. Załącznik 2 Karta przekazania odpadów komunalnych - tryb przekazania odpadów Załącznik 3 Karta ewidencji odpadów.. zm.).Każdy pojazd dostarczający odpady jest ważony na wadze wjazdowej gdzie kierowca jest zobowiązany do przekazania KARTY PRZEKAZANIA ODPADU.. Podstawa prawna:Karta przekazania odpadów komunalnych - tryb przekazania odpadów (za 2020 r. lub tryb awaryjny) Karta ewidencji odpadu (KEO) - wzór (od 2015 r.) Kwartalne sprawozdanie w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (od 2017 r.)WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADU KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad Miejsce prowadzenia działalności Nr rejestrowy NIP 2,3) Nr karty1) Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego 2)4) 5) odpad 7) Nazwa i adres posiadacza odpadów, które przejmuje odpad Miejsce prowadzenia działalności 8) Nr rejestrowy 9) Rok kalendarzowy REGON9) NIP 5 .Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.Karta przekazania odpadów Dz.U.. Zobacz wszystkie dokumenty z działu "Karta przekazania odpadów" ».KARTA EWIDENCJI ODPADÓW..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt