Dokument dochodzenia epizootycznego

Pobierz

ODSTRZAŁ SANITARNY / ODSTRZAŁ PLANOWY* Nr.. Nrznacznika indywidualnego…………….. Data zdarzenia- odstrzału1 /znalezienia1 martwego* dzika: .. zakresie danych dotyczących.. Miejscowość i gmina.. Część 1.. Nazwa Koła Łowieckiego:………………….ODSTRZAŁ Z PLANU/SANITARNY Nr obwodu…………….. ODSTRZAŁ SANITARNY - Rozp.. Nr dokumentu …….. / 20182 Część 1 Dane dotyczące obszaru geograficznego3 lub/i koordynaty GPS Data zdarzenia- odstrzału1 /znalezienia1 martwego* dzika: Wiek dzika4 / płeć dzika/ przybliżona waga W przypadku odstrzelenia podaćTitle: Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzika Author: kjwis Created DateDokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/ martwego dzika.. Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego dzika na terenie .Protokół z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt Raport wojewódzkiego lekarza weterynarii o podejrzeniu wystąpienia pierwotnego/wtórnego ogniska/wygaszeniu pierwotnego wtórnego ogniska i.Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/ martwego*1 dzika.. Rodzaj odstrzału (zakreślić właściwe) PLANOWY / SANITARNY.Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzika..

Dokument dochodzenia epizootycznego w .

/ 20191 Część l Numer obwodu łowieckiego, w którym odstrzelono dzika Numer powiatu, w którym odstrzelono dzika Numer znaku, którym została oznaczona tusza Dane dotyczące obszaruPIW OpatówDokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/ martwego*1 dzika.. Nr dokumentu …….. / 20161 Część 1 Numer obwodu łowieckiego, w którym odstrzelono dzika Dane dotyczące obszaru geograficznego2 lub/i koordynaty GPS, na którym odstrzelono dzika Data odstrzału sanitarnego dzikaDokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego dzika.. Nr 3/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lutego 2020 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej.. Część 1. dokumentuDokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzika.. Powiatowy Lekarz Weterynarii w ………………………………………….. Część 1 .. Nr dokumentu …….. / 20192.Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/ martwego*1 dzika.. Data odstrzału dzika.. odstrzelonego.. Dane dotyczące obszaru geograficznego lub/i koordynaty GPS/Obwód łowieckiData zdarzenia - odstrzału/znalezienia martwego dzika: Wiek dzika /płeć dzika/ przybliżona waga.. odstrzelonego/ martwego * 1. dzika.. W przypadku odstrzelenia podać zaobserwowane objawy przed zabiciem..

Pismo GLW.Dokument dochodzenia epizootycznego w .

Tytuł dokumentu: Protokół z .Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzika.. Dokument dochodzenia epizootycznego (DDE) W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii zamieszczamy poniżej wzór dokumentu dochodzenie epizootycznego (DDE), sporządzanego w przypadku każdego znalezionego padłego dzika lub dzików odstrzelonych, od których pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.. Dane dotyczące obszaru geograficznego3 lub/i koordynaty GPSData zdarzenia- odstrzału1 /znalezienia1 martwego* dzika: Wiek dzika4 / płeć dzika/ przybliżona wagaW przypadku odstrzelenia podać zaobserwowane .Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/ martwego*1 dzika.. zakresie danych dotyczących.. (potwierdzić przez Łowczego/ /Zarządcę obw.)Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzika.. Niepotrzebne skreślić 2.Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzika Author: kjwis Last modified by: User Created Date: 3/10/2020 1:42:00 PM Company: GIW Other titles: Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzikaDokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzika Author: kjwis Created Date: Nr dokumentu ……..

Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących.

Wiek dzika / płeć dzika/ przybliżona waga.. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu.. Wiek dzika4 / płeć dzika/ przybliżona waga .Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/ martwego*1 dzika.. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach.. Dane dotyczące obszaru geograficznego3 lub/i koordynaty GPS .. Nr dokumentu …….. / 20202 Część 1 Numer obwodu łowieckiego/ nr koła łowieckiego Dane dotyczące obszaru geograficznego3 oraz koordynaty GPS (miejscowość, gmina, kod terytorialny i GPS).Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzika Author: kjwis Last modified by: aholak Created Date: 10/30/2018 2:32:00 PM Company: GIW Other titles: Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzikaPowiatowy Lekarz Weterynarii w Białobrzegach.. Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących.. Nr dokumentu ………………………… 2 Część 1 Dane dotyczące obszaru geograficznego3lub/ikoordynaty GPS Data zdarzenia- odstrzału1 /znalezienia1martwego*dzika: Wiek dzika4 / płeć dzika/ przybliżona waga W przypadku odstrzelenia podaćDokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzika Last modified by: Bocianowski Marek Company: GIWDokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego dzika na terenie obszaru ochronnego (tj. gmina Biała Rawska, Sadkowice, Regnów, Rawa Mazowiecka, Cielądz).Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzika Author: kjwis Last modified by: Piotr .Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących dzika odstrzelonego w ramach odstrzału sanitarnego..

2Kategoria dokumentu: Dokumentacja zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Nr dokumentu …………./2020.Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzika Author: kjwis Last modified by: Monika Skoczek Created Date: 3/26/2020 11:27:00 AM Company: GIW Other titles: Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzikaDokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących dzika odstrzelonego w ramach odstrzału sanitarnego.. Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/ martwego*1 dzika (obszar WAMTA)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt