Wzór tristearynianu glicerolu

Pobierz

zadanie dodane 3 listopada 2010 w Chemia przez użytkownika bea (-2,330) [Szkoła średnia] .. Bialka opisz pochodne ,budowa ,wlasciwosci ,wzor sumaryczny i strukturalny.. Właściwości tłuszczów opisuję właściwości fizyczne tłuszczów opisuję przebieg reakcji hydrolizy oraz zmydlania tłuszczów- podaje wzór tristearynianu glicerolu - projektuje doświadczenia chemiczne wykrycie białka - określa, na czym polega wysalanie białka - definiuje pojęcie izomery wyjaśnia, dlaczego skrobia i celuloza są polisacharydami - wyjaśnia, co to są dekstryny omawia hydrolizę skrobi - umie zaplanować i przeprowadzić reakcje- podaje wzór ogólny tłuszczów - omawia różnice w budowie tłuszczów stałych i ciekłych - wyjaśnia, dlaczego olej roślinny odbarwia wodę Uczeń: - podaje wzór tristearynianu glicerolu - projektuje doświadczenia chemiczne umożliwiające wykrycie białka - określa, na czym polega wysalanie białkapodaje wzór ogólny tłuszczów (C) wyjaśnia różnicę w budowie tłuszczów stałych i ciekłych (C) podaje wzór tristearynianu glicerolu (C) planuje doświadczenie chemiczne umożliwiające zbadanie składu pierwiastkowego tłuszczów (D) 9.2.. Oblicz ile azotanu V srebra AgNO3 można maksymalnie .Zadanie: zapisz wzór pół strukturalny tristearynianu glicerolu Rozwiązanie: ch2 o co c17h35 ch o co c17h35 ch2 o co c17h35Oblicz zawartość procentową wodoru w tristearynianie glicerolu..

Napisz reakcję zmydlania tłuszczu tristearynianu gliceryny.

11,806 wizyt.. Zapisz równanie chemicznie tej reakcji.. Oblicz, ile gramów wodorotlenku zużyto w tej reakcji.Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Stopień dopuszczający: Uczeń: - podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną - określa, czym zajmuje się chemia organiczna - definiuje pojęcie węglowodory - wymienia naturalne źródła węglowodorów - stosuje zasady BHP w pracy z gazem ziemnym oraz produktami przeróbki ropy .. .Home; Chemia_poziom_rozszerzony_4173407; Chemia_poziom_rozszerzony_4173407.. Polub to zadanie.. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII.. Właściwości tłuszczów właściwości tłuszczówpodaję wzór tristearynianu glicerolu, 4. planuję doświadczenie chemiczne umożliwiające zbadanie składu pierwiastkowego tłuszczów, 5. wymieniam pierwiastki chemiczne, których atomy wchodzą w skład cząsteczek tłuszczów, 6. klasyfikuję tłuszcze pod względem stanu skupienia i pochodzenia, .- tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów trzech kolejnych alkanów) -proponuje, jak doświadczalnie wykryć produkty spalania węglowodorów -zapisuje równania reakcjispalania całkowitego i niecałkowitego alkanów, alkenów, alkinów - zapisuje równania reakcji otrzymywania etenu i etynu- odróżnia wzór sumaryczny od wzorów strukturalnego i półstrukturalnego - zapisuje wzory sumaryczne i nazwy alkanu, alkenu i alkinu o podanej liczbie atomów węgla (do pięciu atomów węgla w cząsteczce) - zapisuje wzory strukturalne i półstrukturalne (proste przykłady) węglowodorów Uczeń: - wyjaśnia pojęcie szereg .Wzór półstrukturalny kwasu salicylowego 2019-04-13 23:58:50 Napisz wzór półstrukturalny cząsteczki tłuszczu o nazwie tripalmitynian glicerolu ..

W reakcji hydrolizy zasadowej tristearynianu glicerolu otrzymano 459 g mydła sodowego.

Najnowsze pytania z przedmiotu Chemia.. 2010-05-29 13:39:48 Wzór strukturalny i półstrukturalny acetylenu 2013-11-19 22:28:59Zadanie: napisz równanie spalania całkowitego tristearynianu glicerolu Rozwiązanie: 2 c_ 17 h_ 35 coo _ 3 c_ 3 h_ 5 163o_ 2 to 114co_ 2 110h_ 2 oWymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III.. Stosowany głównie do produkcji łoju, z którego wytwarza się mydła i świece.Wzór sumaryczny tristearynianu gliceryny 1 Zobacz odpowiedź KarolinA111111 KarolinA111111 Tristearynian gliceryny wzór sumaryczny - (C17H35COO)3C3H5 a otrzymuje się go z: (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 ----- (C17H35COO)3C3H5 trioleinian gliceryny.. Tristearynian glicerolu, stearyna - organiczny związek chemiczny z grupy trójglicerydów, ester gliceryny i kwasu stearynowego.. W warunkach normalnych jest syropowatą cieczą, tłustą w dotyku, bezbarwną lub prawie bezbarwną, przezroczystą, bardzo higroskopijną.Z wodą miesza się bez ograniczeń.Jest silnie hydrofilowa - w skali mieszalności rozpuszczalników organicznych (1-31) stanowi wzorzec najwyższej hydrofilowości o wartości 1 (wzorcem najwyższej lipofilowości o wartości 31 jest .1.napisz równanie reakcji powstawania tripalmitynianu glicerolu.podaj nazwy substratów i produktów.. 2.Zaznacz nazwę substancji, którą można wykryć za pomocą reakcji biuretowej: A) tłuszcz B)sacharoza C) celuloza D) glukoza 3..

Wzór sumaryczny tristearynianu glicerolu: Odpowiedź na zadanie z Chemia Nowej Ery 3 2012.

Premium .Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery- zapisuje równania reakcji otrzymywania i zmydlania, np. tristearynianu glicerolu - potrafi zbadać skład pierwiastkowy białek i cukru - wyjaśnia pojęcie galaktoza - udowadnia doświadczalnie, że glukoza ma właściwości redukujące - przeprowadza próbę Trommera i próbę Tollensa - definiuje pojęcia: hipoglikemia .Wymagania Programowe Na Poszczególne Oceny Chemia Nowej - ID:5e03bff1f08d8.. Polskich Noblistów w Swarzędzu ROK SZKOLNY 2015/2016 Nauczyciel uczący: mgr Jolanta Badura Program obowiązujący: Program nauczania chemii w gimnazjum, T. Kulawik, M. Litwin.Uczeń: - zapisuje równania reakcji otrzymywania i zmydlania, np. tristearynianu glicerolu - potrafi zbadać skład pierwiastkowy białek i cukru - wyjaśnia pojęcie galaktoza - udowadnia doświadczalnie, że glukoza ma właściwości redukujące - przeprowadza próbę Trommera i próbę Tollensa - definiuje pojęcia: hipoglikemia .Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politicsWłaściwości..

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Chemii opracowane zostałWlasciwosci fizyczne i chemiczne glicerolu +1 głos.

W wyniku ogrzewania pewnej substancji z tlenkiem srebra(I) na ściankach próbówki pojawił się srebrzysty nalot.wzór, wzór soli sodowej tego kwasu, nazwa soli sodowej tego kwasu kwas palmitynowy kwas oleinowy .. Ważne jest, aby obie grupy -OH położone były przy sąsiednich atomach węgla, tylko wtedy wytworzy się połączenie kompleksowe.podaję wzór tristearynianu glicerolu planuję doświadczenie chemiczne umożliwiające zbadanie składu pierwiastkowego tłuszczów 20.. Karola Wojtyły - Papieża Polaka w Łowiczu.. Właściwości tłuszczów opisuję właściwości fizyczne tłuszczówReakcją, która pozwala na identyfikację glicerolu jest reakcja z Cu(OH) 2.Polega ona na tworzeniu barwnego połączenia kompleksowego między dowolnym alkoholem o co najmniej dwóch grupach -OH i wodorotlenkiem miedzi (II).. Wzór półstrukturalny tristearynianu gliceryny to:podaję wzór ogólny tłuszczów wyjaśniam różnicę w budowie tłuszczów stałych i ciekłych podaję wzór tristearynianu glicerolu planuję doświadczenie chemiczne umożliwiające zbadanie składu pierwiastkowego tłuszczów 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt