Wzór wypełnionego wniosku moja woda

Pobierz

Charakterystyka wnioskowanego pozwolenia (podaj rodzaj wnioskowanego pozwolenia, cel i zakres korzystania z wód) 2.. W dniu 04.12.2020 r. uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku został zmieniony Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego "MOJA WODA" na lata 2020-2024.Zmiana polega na wydłużeniu terminu zakończenia inwestycji do 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w formie papierowej (dotychczas obowiązywał .Program "Moja Woda" będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Zapisz się na nasz .Wypłata środków dokonywana jest na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność sporządzonego przez Beneficjenta.. Poniżej prezentujemy wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy.. Sprawdź jak poprawnie wypełnić wniosek krok po kroku.Po zapisaniu prawidłowo wypełnionego wniosku (nie może zawierać pól oznaczonych kolorem czerwonym) prześlij wersję elektroniczną (tj. wypełniony plik PDF a nie skan) na adres W tytule maila proszę wpisać "Moja woda_imię i nazwisko wnioskodawcy") 5.Aby otrzymać dofinansowanie z Programu "Moja Woda" należy złożyć obydwie wersje wniosku.. Nie tylko domu jednorodzinnym, ale także domach wielorodzinnych, żeby jak najwięcej tych małych zbiorników wodnych powstawało" - mówił Duda, który walczy o reelekcję..

Treść wniosku 1.

naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta.WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ (PDF 268KB) ZSW-01 Wzór wypełnienia oświadczenia do 500+ (PDF 128KB) ZSW-03 Wzór wypełnienia oświadczenia do 500+ (PDF 104KB)Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia.. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda" 04a.. Sprawdź jak poprawnie wypełnić wniosek krok po kroku.. W tej sytuacji wniosek należy pobrać na dysk komputera, za pomocą przycisku z ikoną strzałki znajdującego się w prawym .Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.. Wniosek ten należy złożyć w spółce wodociągowej - Aquanet Poznań na Dolnej Wildzie.Moja woda: wniosek.. Formy pomocy: preferencyjne pożyczki z możliwością częściowego umorzenia, dotacje, dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych i przekazuje środki .Dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na .Informacje o plikach cookie..

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:Program Priorytetowy Moja Woda.

Regulamin naboru wniosków Programu Priorytetowego Moja Woda.. WAŻNE: Na etapie realizacji przedsięwzięcia z przebiegu realizacji należy wykonać dokumentację fotograficzną - max 5 zdjęć, którą należy dołączyć do wniosku o płatność.Strona 2 - Procedura realizacji pomocy w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda" 04.. Szablon wniosku został pobrany ze strony , właściwy link do wzoru dokumentu znajduje się w dalszej części artykułu.Następnie wydrukować wypełniony wniosek, który po podpisaniu należy dostarczyć wraz z określonymi we wniosku załącznikami (zgoda współwłaścicieli nieruchomości, zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia w ramach programu "Moja Woda") do właściwego Funduszu..

Przedstawiamy instrukcję wypełnienia wniosku o dofinansowanie na przydomową retencję w ramach programu Moja woda.

Wnioski można składać w dwojaki sposób: w wersji elektronicznej na formularzu, który jest dostępny wraz z instrukcją .Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetoweogo pn.: "Moja Woda" -skan, Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu priorytetowego "Moja Woda" .. - Chciałbym, żeby przy każdym domu takie oczko wodne było.. Wzór protokołu odbioru końcowego: 06.Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy - przykładowo wypełniony wniosek o warunki zabudowy.. Adres lokalizacji inwestycji lub wykonywania czynności (podaj te dane, które są Tobie znane)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14) ustawy o finansach publicznych.. Ogłoszenie o naborze wniosków Programu Priorytetowego Moja Woda.. Ta strona używa plików Cookies.. W ramach naboru przyjmowane będą poprawnie wypełnione wnioski, przesłane do Funduszu przez Portal Beneficjenta, a następnie dostarczone w wersji papierowej (na chwilę obecną nie ma.. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze; b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami..

Formularz wniosku będzie dostępny dopiero po zalogowaniu w portalu.Na początku czerwca program Moja Woda zachwalał prezydent Andrzej Duda podczas spotkania w Sulejówku.

Czytaj więcejPrzed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Skała na zadanie związane z ochroną środowiska i ochroną gospodarki wodnej pod nazwą "MOJA WODA" na terenie Gminy Skała - załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/184/20 Rady Miejskiej w Skale .MOJA WODA PROGRAM MOJA WODA.. W związku z powyższym: jeśli jesteś BENEFICJENTEM Programu Moja Woda tj. otrzymałeś pismo z .MOJA WODA Strona glówna progra Ogloszenie o naborz Informacje ogólne U Sle w -Programie pnorytetowym Moja woda" oraz .Regulamime naboru Wniosków w ramach programu pnorytetowego Woda' na lata 2020-2024" zczegöiowe Inform age Formularz wniosku o dofinansowanie - "Moja vayda" Wgmagana dokum ntacja Formularz wniosku - 11:29 1007.2020Ostateczny termin na złożenie wniosku w Portalu Beneficjenta do Programu "Moja Woda" w 2020 roku to 30 września 2020 roku, godzina 23:59 (środa).. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Wzory dokumentów.. Przedstawiamy instrukcję wypełnienia wniosku o dofinansowanie na przydomową retencję w ramach programu Moja woda.. Działalność wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska.. Wniosek o płatność należy złożyć w wersji papierowej korzystając z aktywnego PDF, dołączając do niego wymagane załączniki (szczegółowe informacje poniżej).Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PP "Moja Woda" 03.. Wszelkich informacji nt. Programu oraz warunków naboru wniosków udzielają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie, określone są w treści Programu stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w Regulaminie naboru wniosków.. Zakładając że Państwa inwestycja (czyli np. dom) jest w otoczeniu innych budynków (odbiorców wody) to pierwszą i niezbędną rzeczą o którą muszą Państwo wystąpić to warunki techniczne.. Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie, który prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwe terytorialnie dla prowadzonej inwestycji.. W ramach ww.. UWAGA!. Instrukcja "Jak złożyć wniosek o płatność" 05. .. Wniosek o płatność dla wniosków .KOMUNIKAT.. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt