Formularz lokalizacyjny pasażera

Pobierz

Wypełnij on-line Passenger Locator Form w 4 językach FR / NL / DE / EN.. Zebrane w ten sposób dane będą służyły służbom sanitarnym do kontaktu z pasażerami w razie stwierdzenia ryzyka zarażenia ich wirusem SARS-Cov-2.. Aby otworzyć dokument kliknij w link: FROMULARZ LOKALIZACYJNY - WJAZD DO PL. Karta lokalizacji pasażera - w 3. wersjach językowych, przydatne w sytuacji konieczności zebrania danych o osobach podróżujących wraz z pasażerem podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV samolotem, ale też mogące mieć zastosowanie wobec podróżujących innymi środkami transportu,Formularz Lokalizacyjny Pasażera.. Formularz ten muszą wypełnić: wszystkie osoby podróżujące do Belgii samolotem lub statkiem; oraz .. Obowiązek wypełnienia takich .W formularzu pasażera należy podać imię i nazwisko; PESEL lub numer i serię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres zamieszkania(państwo, województwo/region, powiat, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy); numer telefonu do kontaktu (najlepiej komórkowy, można podać więcej niż jeden); adres e-mail do kontaktu; adres tymczasowy (jeżeli osoba w Polsce jest tylko przejazdem (państwo, województwo, powiat, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania .Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu pasażerskiego w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tego postępowania przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei.Formularz lokalizacyjny kierowców i pasażerów - do pobrania..

Sam formularz jest niezgodny z przepisami RODO.

W celu zaznaczenia odstępu pomiędzy wyrazami należy pozostawić puste pole.. Podanie poniższych informacji pozwoli pracownikom służbyFORMULARZ LOKALIZACJI PODRÓŻNYCH DLA CELÓW ZDROWOTNYCH Formularz powinien zostać wypełniony przez jednego pełnoletniego członka każdej rodziny.. Jeżeli nie otrzymasz potwierdzenia to wypełnij formularz jeszcze raz, ale podaj inny nr telefonu.KORONAWIRUS- karta lokalizacji pasażera.. Przed wyjazdem sprawdź czerwoną, bursztynową i zieloną listę krajów, ponieważ podlegają one zmianom.. Twoje dane będą zabezpieczone zgodnieZawsze wypełnij formularz lokalizacji pasażera jeśli podróżujesz samolotem, pociągiem, autokarem lub statkiem.. W związku z decyzją o wprowadzeniu kontroli sanitarnych na głównych przejściach granicznych, w ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa, poniżej zamieszczamy wzory tzw.3+21( 180%(5 2) 7+( 3(5621 :+2 &$1 %( 5($&+(' 72 &217$&7 :,7+ <28 3$663257 180%(5 3+21( 180%(5 1rwh ,i lw lv xqghuvwrrg wkdw wkh lqirupdwlrq surylghg rq wkh irup lv lqfruuhfw ohjdo uhphglhv zloo eh wdnhq djdlqvw wkh shuvrq zkr iloohg rxw wkh irupW Formularzu lokalizacyjnym pasażera musisz wskazać wszystkie kraje, które odwiedziłeś lub przez które przejeżdżałeś w ciągu 10 dni przed przyjazdem do Anglii..

Bardzo ważne jest aby wypełnić ten formularz dokładnie i w całości.

INFORMACJE DOTYCZĄCE LOTU: 1.. Karta Lokalizacji Pasażera: W celu ochrony Twojego zdrowia, pracownicy służby zdrowia poproszą Cię o wypełnienie tego formularza jeśli istnieje podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej na pokładzie samolotu, którym leciałeś/łaś.. Są to standardowe Karty Lokalizacyjne Pasażera wprowadzone Konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisaną w Chicago 7 grudnia 1944 roku.. Aby przyśpieszyć kontrole, przewoźnicy powinni wyposażyć kierowców w formularze lokalizacyjne przed rozpoczęciem zadań transportowych.. Podanie poniższych informacji pozwoli pracownikom służbyKarta Lokalizacji Pasażera: W celu ochrony Twojego zdrowia, pracownicy służby zdrowia poproszą Cię o wypełnienie tego formularza jeśli istnieje podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej na pokładzie samolotu, którym leciałeś/łaś.. Zebrane w ten sposób dane będą służyły służbom sanitarnym do kontaktu z pasażerami w razie stwierdzenia ryzyka zarażenia ich wirusem SARS-Cov-2.. Załącznik do Konwencji, wprowadzony w 2014 roku, nr 9, rozdział 8, pkt..

Przed podróżą konieczne jest jednak wypełnienie specjalnego formularza.

, gdy posiadają formularz ze zgodą na podr .. Aby powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie.Główny inspektor sanitarny udostępnił na swojej stronie internetowej dwa wzory formularzy - dla pasażera i kierowcy w związku z zagrożeniem koronawiursem.. Advertisement Formularz - podróż do Belgii Przed podróżą do Belgii (drogą wodną i powietrzną) należy wypełnić formularz identyfikacyjny travel.info-coronavirus.be.Ostatnie tygodnie przynoszą rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 - chorobę, którą wywołuje koronawirus SARS-CoV-2.. Podanie poniższych informacji pozwoli im na kontakt z Tobą jeśli doszło do narażenia na chorobę zakaźną.. W przypadku pasażerów podróżujących do Czech z krajów, które nie znajdują się na liście krajów o niskim ryzyku zarażenia COVID-19, przed odlotem należy wypełnić Formularz lokalizacyjny pasażera dot.. Każdy przybywający do UK musi wypełnić własny formularz, inny niż dzieci poniżej 18 roku życia, których dane można dodać w tej samej formie osoby dorosłej, z którą: przyjada i wyjada razem, iGrecja przywita turystów na swoich międzynarodowych lotniskach już 1 lipca.. zdrowia publicznego.Passenger Locator Form).. Taki formularz należy wypełnić maksymalnie do 24 godzin przed wylotem do Grecji podając szczegółowe informacje o porcie wylotu, czasie trwania poprzednich pobytów w innych krajach oraz adresu wypoczynku podczas pobytu w Grecji..

Na granicy każdy podróżujący pojazdem musi wypełnić ...formularza lokalizacyjnego.

wszystkie osoby jadące do Belgii, z wyjątkiem:Jadąc lub lecąc z UK do Polski należy wypełnić formularz lokalizacyjny, który dostępny jest między innymi na stronie Ryanaira.. Jeśli jesteś pasażerem z listy czerwonej: Zarezerwuj pakiet regulowanej kwarantanny.. Formularz dostępny jest na stronie internetowej w języku angielskim.Passenger Locator Form (PLF), czyli Formularz Lokalizacyjny Pasażera dla wszystkich turystów przybywających do tego kraju.. Nazwa przewoźnika 2. transit countries)Rezerwując lot, podaj imię i nazwisko pasażera zgodnie z zapisem w dokumencie podróżnym, którego będzie używał.. W przypadku podróży samolotem formularz ten można sobie wydrukować wcześniej i wypełnić, a następnie zabrać na pokład samolotu.Osoby, które chciałyby spędzić więcej niż 48 godzin w Belgii zobowiązane są do wypełnienia formularza identyfikacyjnego.. Jak podaje WHO na dzień 8 marca lokalną transmisją koronawirusa dotkniętych było już prawie 30 krajów Europy.. Należy wypełniać dużymi, drukowanymi literami.. Public Health Passenger Locator Form czyli karta lokalizacji pasażera Formularz można wydrukować lub pokazać na telefonie.. Passenger Locator - Belgia dostępny jest na stronie travel.info-coronavirus.be.. Inspekcja Transportu Drogowego przypomina przewoźnikom i operatorom o konieczności wyposażania kierowców w formularze .Formularz lokalizacyjny pasażerów znajduje się tutaj i można go wypełnić online do 48 godzin przed przybyciem do Wielkiej Brytanii.. Załogi.Karta Lokalizacyjna Pasażera jest standardowym międzynarodowym dokumentem wprowadzanym w przypadku ryzyka epidemii.. Rząd wykorzysta te informacje, aby skontaktować się z Tobą, jeśli u Ciebie lub .W dokumencie nie ma nic sensacyjnego.. Wypełnij Formularz lokalizacyjny pasażeraFormularz można wypełnić na 48 godzin przed przybyciem do Wielkiej Brytanii i na granicy trzeba pokazać już wypełniony dokument.. Pamiętajmy - przy wypełnieniu Karty Lokalizacyjnej Pasażera chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo nasze, naszych bliskich i wszystkich osób, z którymi mieliśmy styczność.służby zdrowia poproszą Cię o wypełnienie tego formularza.. Otrzymasz mailem potwierdzenie, że procedura przebiegła prawidłowo.. W pierwszej kolejności, kontrole zostały uruchomione na zachodniej granicy kraju w odniesieniu do zbiorowego transportu drogowego.wypełnienia formularza lokalizacji pasażera w ciągu 48 godzin przed przybyciem do Belgii; Formularz do wypełnienia on-line dostępny tu >> Passenger Locator Form << w 4 językach (en/fr/nl/de)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt