Wzór półstrukturalny kwasu oleinowego

Pobierz

52 Skojarz i zapamiętaj!. Cząsteczka kwasu oleinowego zawiera o dwa atomy / węgla wodoru mniej niż cząsteczka kwasu stearynowego.. Cząsteczka kwasu oleinowego zawiera o dwa atomy / węgla wodoru mniej niż cząsteczka kwasu stearynowego.. Kwas stearynowy oraz kwas palmitynowy należą do szeregu homologicznego o wzorze ogólnym C n H 2n-1 COOH / C n H 2n+1 COOH.. Do zapisu równania reakcji chemicznej zastosuj wzór półstrukturalny.. 1.C16H32O2 O 2.CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 / / \CH2 / \CH2/ \CH2/ \CH2/ \CH2/ \CH2/ \CH2/ \CH2/ \C O / / / OH 3.CH3- (CH2)7 / (CH2)7-C \C=C \ / \ H H OH.Właściwości kwasu oleinowego:C17H33COOHCH3-(CH2)7-CH = CH-(CH2)7-COOH- jasnożółta oleista ciecz konsystencją podobna do oleju np. rzepakowego ;-)- ciemnieje.Do probówki wlej 0,5 cm3 kwasu oleinowego i dodaj kilka kropli roztworu bromu w CCl 4.. - szkoła podstawowa.. kwas palmitynowy C15H31COOH.. b) Kwasu stearynowego.. Kwas stearynowy oraz kwas palmitynowy należą do szeregu homologicznego o wzorze ogólnym C n H 2n-1 COOH / C n H 2n+1 COOH.. Kwas stearynowy: - wzór kwasu: C 17 H 35 COOH - wzór półstrukturalny: CH 3 — (CH 2) 16 — COOH.. 52 Skojarz i zapamiętaj!. Właściwości: jasnożółta (spotykana również bezbarwna) oleista ciecz, ciemnieje w powietrzu ( utlenianie), nie rozpuszcza się w wodzie,1 answer.. Kwas stearynowy ma wzór C 17 H 35 COOH / C 17 H 33 COOH..

Jest cis-izomerem kwasu elaidynowego.

Zapisz obserwacje i wyciągnij wniosek.. Wyższe kwasyKwas oleinowy zwany też olejowym - (z łac. oleum - olej) - jednonienasycony kwas tłuszczowy typu omega-9 o wzorze sumarycznym C 17 H 33 COOH.. Wzór półstrukturalny: Jak widać, we wzorze powtarza się grupa — CH 2 — aż czternastokrotnie, więc możemy skrócić ten wzór pisząc: CH 3 — (CH 2) 14 — COOH.. Obserwacje:LEKCJA 4 Temat lekcji: KWASY KARBOKSYLOWE - powtórzenia wiadomości 1.. Cele lekcji uczeń potrafi: - podać nazwę, wzór sumaryczny, półstrukturalny podstawowych 4 kwasów karbokszylowych - podać podstawowe właściwości kwasu etanowego (octowego) oraz innych kwsów - podać występowanie 4 podstawowych kwasów karboksylowych - podać występowanie 4 podstawowych kwasów karboksylowychWzór kwasu: C 15 H 31 COOH.. Probówkę zatkaj korkiem i wstrząśnij jej zawartością.. Proszę czekać.. 0.Chemia.. 2.Napisz równania reakcji spalania niecałkowitego: a)kwasu stearynowego b)kwasu palmitynowego c)kwasu oleinowego 3.Napisz równanie reakcji otrzymywania palmitynianu sodu.analiza , jego tematy (kwas oleinowy wzór strukturalny, kwas palmitynowy wzór strukturalny) i głównych konkurentów (uz.zgora.pl, pl .Wyznacz sumaryczny wzór związku zawierającego wagowo 48, 65% węgla, 8, 11%.Podaj wzór półstrukturalny (grupowy) jednego z kwasów karboksylowych (z szeregu homologicznego o wzorze ogólnym CnH2n+ 1cooh), zawierających tyle Ch3-ch2-ch2-ch2-ch2-ch3 â jest to wzór grupowy heksanu, ale heksan można zapisać również w postaci: ch3-ch .Wzór sumaryczny kwasu: C. COOHWzór półstrukturalny: Jak widać, we wzorze powtarza się grupa — CH 2 — aż czternastokrotnie, więc możemy skrócić ten wzór pisząc:CH..

c) Kwasu oleinowego.

Nasycone kwasyWyższe kwasy karboksylowe posiadają dłuższe łaocuch liczbowe.. Wyższe kwasyTemat: Wyższe kwasy karboksylowe.. RozwiązanieW cząsteczce kwasu oleinowego występuje wiązanie podwójne w łańcuchu węglowym.. WZORY I NAZWY C 17 H 35 COOH - wzór sumaryczny - kwas stearynowy CH 3 — (CH 2) 16 — COOH - wzór półstrukturalny C 15 H 31 COOH - wzór sumaryczny - kwas palmitynowy CH 3 — (CH 2) 14 — COOH - wzór półstrukturalny C 17 H 33 COOH - wzór sumaryczny - kwas oleinowy CH 3Kwas oleinowy to: C17H33COOH Kwas stearynowy: C17H35COOH Kwas palmitynowy: C15H31COOH ;) Odpowiedź została zedytowana [Pokaż poprzednią odpowiedź] Kwas oleinowy to: C17H33COOHkwas palmitynowy wzór sumaryczny C 15 H 31 COOH wzór półstrukturalny CH 3-(CH 2) 14-COOH nazwa zwyczajowa: kwas stearynowy wzór sumaryczny C 17 H 35 COOH wzór półstrukturalny CH 3-(CH 2) 16-COOH nazwa zwyczajowa: kwas oleinowy wzór sumaryczny C 17 H 33 COOH wzór półstrukturalny CH 3-(CH 2) 7-CH 2 =CH 2-(CH 2) 7-COOHKwas stearynowy wzór kwasu: wzór półstrukturalny: CH 3 — (CH 2) 16 — COOH wzór sumaryczny C 17 H 35 COOH Kwas oleinowy wzór sumaryczny C 17 H 33 COOH , wzór półstrukturalny CH 3 — (CH 2) 7 — CH = CH — (CH 2) 7 — COOH Kwasy nasycone tłuszczowe: palmitynowy i stearynowy to substancje stałe, o barwie białej, które nie są rozpuszczalne w wodzie.kwas palmitynowy / oleinowy..

2) 14 — COOHKwas stearynowy: Wzór kwasu: C.

Grupy węglowodorowe kwasu oleinowego zapisz w formie sumarycznej: -C 17 H 33 .. Klasa dzieli się na zespoły dwuosobowe.. Podręcznik str. 169 - 173 Sporządź notatkę uwzględniając: pojęcie wyższe kwasy karboksylowe wzory sumaryczne 3 kwasów (palmitynowy, stearynowy, oleinowy) wzór półstrukturalny kwasu oleinowego właściwości kwasów karboksylowych rekcje spalania całkowitego 3 poznanych kwasów FILM CHEMIA 6wzór półstrukturalny (grupowe) kwasu oleinowego, badanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych, kwas palmitynowy, nienasycone kwasy tłuszczowe, tłuszcze, doświadczenie które pozwoli odróżnić kwas oleinowy od palmitynowego lub stearynowego, wzór półstrukturalny (grupowe) kwasu palmitynowego, mydła, właściwości fizyczne .wzór półstrukturalny (grupowe) kwasu oleinowego, badanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych, kwas palmitynowy, nienasycone kwasy tłuszczowe, tłuszcze, doświadczenie które pozwoli odróżnić kwas oleinowy od palmitynowego lub stearynowego, wzór półstrukturalny (grupowe) kwasu palmitynowego, mydła, właściwości fizyczne i chemiczne długołańcuchowych kwasów monokarboksylowych, nasycone kwasy tłuszczowe, nazwy długołańcuchowych kwasów monokarboksylowych .Wzór sumaryczny C 18 H 36 O 2: Inne wzory C 17 H 35 COOH CH 3 (CH 2) 16 COOH CH 3 -(CH 2) 16 -COOH Masa molowa: 284,48 g/mol Wygląd biała bezwonna substancja tłusta w dotyku: Identyfikacja Numer CAS: 57-11-4: PubChem: 5281kwas palmitynowy / oleinowy..

3 — (CH 2) 16 — COOHKwas oleinowy: Wzór kwasu: C.

612.Zapisz wzor sumaryczny i skrócony półstrukturalny przykładów kwasów tłuszczowycha) Kwasu palmitynowegob) Kwasu stearynowegoc) Kwasu oleinowego.. Uczniowie zapoznają się z samouczkiem obsługi programu komputerowego "Chemsketch".Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) cząsteczki triglicerydu kwasu oleinowego (trioleinianu glicerolu).. Kwas oleinowy: - wzór kwasu: C 17 H 33 .1) Wzór ogólny kwasów karboksylowych to: a) CnH2nCOOH b) CnH2n+1COOH c) CnH2n+2COOH d) CnH2n+1OH 2) Kwas mrówkowy to nazwa zwyczajowa: a) kwasu etylowego b) alkoholu metylowego c) kwasu szczawiowego d) kwasu metanowego 3) Do niższych kwasów karboksylowych NIE należy: a) kwas octowy b) kwas propanowy c) kwas oleinowy d) kwas metanowy 4) C2H5COOH to wzór sumaryczny: a) kwasu butanowego b .- pisze wzory sumaryczne, półstrukturalne, strukturalne: alkoholi, kwasów karboksylowych, estrów na podstawie nazwy systematycznej związku chemicznego, - pisze równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów: mrówkowego, octowego, - pisze równania reakcji kwasów karboksylowych, np. kwasu octowego z metalami, tlenkami metali, wodorotlenkami,1.Napisz równanie reakcji potwierdzającej nienasycony charakter kwasu oleinowego.. kwas oleinowy C17H33COOH.. Polub to zadanie.. a) Kwasu palmitynowego.. kwas stearynowy C17H35COOH.. Kwas stearynowy ma wzór C 17 H 35 COOH / C 17 H 33 COOH..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt