Uzasadnienie medalu za długoletnią służbę

Pobierz

I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po latach .. Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata RauchKup Medal Za Długoletnią Służbę w kategorii Medale i odznaczenia na Allegro - Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.. III stopień - Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę (po latach pracy zawodowej).. Natomiast w uzasadnieniu wniosku .. podać dokładną datę rozpoczęcia pracy (dzień, miesiąc i rok), ze wskazaniem ogólnego stażu pracyW szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach .Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę - plik MS Word + wzór wypełnienia.. należy wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania; wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Załącznik do rozporządzenia.. Jeżeli był/a karany/a - podać za co, kiedy oraz wymiar kary..

Nie będą przyjmowane dodatkowe strony z uzasadnieniem.

Uzasadnienie powinno uwzględniać konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do wnioskowanego odznaczenia.Medal Za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.. za Długoletnią Służbę.. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,Medal Za Długoletnią Służbę został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku.. W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (na początku uzasadnienia) należy .. Nr 3 Zapytanie o udzielenie informacji o osobie - plik MS Word + wzór wypełnienia.. Tekst uzasadnienia mieści się w całości w pozycji nr " Uzasadnienie wniosku".. Medal ten dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po 30 latach pracy zawodowejW przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (na początku uzasadnienia) należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków..

1.Uzasadnienie we wniosku dotyczy osiągnięć i zasług o nadanie Medalu KEN lub Medalu za długoletnią służbę.

Zgodnie z art. 18a.. (należy wypełnić pismem drukowanym) WNIOSEKo nadanie.. nr pozycji w notatce lub wykazie.W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków.. W uzasadnieniu wniosków o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę należy.. Krzyża Zasługi.. jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek.. miejscowość i data sporządzenia wniosku.. Dlatego zaskoczeniem dla wielu, także pracowników magistratu, było pojawienie się na liście wyróżnionych dwóch nazwisk.c) w przypadku wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata, a następnie wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków; d) należy pamiętać o zgodności klasy Medalu za Długoletnią Służbę z liczbą przepracowanych lat;Medalu za Długoletnią Służbę (na początku uzasadnienia) należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków..

Jestem bardzo dumny, że będę asystował Pani Wojewodzie przy wręczaniu tych medali.Magistrat poinformował, że medal za długoletnią służbę nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

Medal nadawali właściwi ministrowie lub inne naczelne organy władzy państwowej.. Medal za Długoletnią Służbę przyznaje się w zależności od stażu pracy.. Jeżeli wniosek na odznaczenia państwowe składany jest dla działacza ZNP należy w uzasadnieniu to uwidocznić wpisem, że jest członkiem i pełni określone funkcje.Medal za Długoletnią Służbę.. Uzasadnienie wniosku do "Medalu Za Długoletnią Służbę" zawiera .. nazwa klasy orderu lub stopnia odznaczenia.. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę w rubryce 18 musi znaleźć się informacja dotycząca stażu pracy ogółem kandydata.Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Formularz wniosku o nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wykaz "Gwiazda" Wzór notatki zawierającej zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów"Wnioski o nadanie Medali za Długoletnią Służbę pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej zostały rozpatrzone negatywnie z uwagi na niewystarczające uzasadnienie zasług kandydatów .W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach .Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem wzorowego, ..

Nie podawać informacji o skazaniach, które uległy zatarciu) ... Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę Last modified by:Zapraszamy i proponujemy Państwu przekazanie do naszej Izby wniosków o nadanie dla kadry pracowniczej i kierowanego przedsiębiorstwa, następujących odznaczeń i odznak honorowych: I.

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Medal za Długoletnią Służbę Krzyż Zasługi Tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych reguluje: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek: Wniosek o nadanie Krzyża Zasługi (.pdf) Wniosek o nadanie Krzyża Zasługi (edytowalny) Wniosek .Uzasadnienie wniosku nie może przekraczać ram rubryki nr 18.. Powinno to mieć odzwierciedlenie w uzasadnieniu wniosku, który przygotowuje przełożony.. Nr 4 Dane osoby typowanej do odznaczenia - plik MS Excel.. Medal Za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę / po 30 latach pracy zawodowejWniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.. W przypadku wniosku o nadanie .. Dzielił się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt