Zgłoszenie zbycia pojazdu druk tarnów

Pobierz

Zobacz, gdzie możesz zarejestrować samochód w Tarnowie.. Formularze do pobrania: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (27 KB) Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu (31.5 KB) pełnomocnictwo (30 KB .Zgłoszenie zbycia pojazdu.. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - wzór (DOC)RWP-U Upoważnienie rejestracja/wyrejestrowanie pojazdu Wypełnij Upoważnienie należy wypełnić w przypadku, gdy osoba upoważniona ma w naszym imieniu załatwić sprawę w urzędzie dotycząca rejestracji, wyrejestrowania pojazdu, zgłoszenia sprzedaży, naniesienia adnotacji gaz/hak.Wnioski / druki Biura Rejestracji Pojazdów: Wniosek o rejestrację pojazdu (rejestracja stała / rejestracja czasowa) Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (kasacja / kradzież / wywóz pojazdu za granicę) Zawiadomienie o nabyciu / zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terenie RP.. 243 03 02, 243 07 74.Tarnów - eBiznes TRIP Business Boost For Małopolska #2 (2021-2022) Business Boost For Małopolska (2017-2018)Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w ustawowym terminie skutkuje nałożeniem kary w wysokości od 200 PLN do 1000 PLN.. Jeśli pojazd ma więcej właścicieli, zaznacz oświadczenie, że działasz za ich zgodą.. pokój: 01, 09, 307. rejestracja pojazdów: 14 688 34 12. .. Czas sprawdzić, jak wygląda proces zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu i kto powinien to zrobić.Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej..

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - PLIKI DO POBRANIA.

2. oświadczenie zawiadomienie o zbyciu pojazdu j.w. Pamiętajmy o zabraniu, poza zawiadomieniem, własnego dokumentu tożsamości i dowodu zbycia pojazdu (umowę sprzedaży lub darowizny).. Dopilnuj, aby wniosek został podpisane przez wszystkich dotychczasowych współwłaścicieli auta.. Nie obowiązują.. Uwaga!. Zobacz adres e-mail do Wydziału Komunikacji w Tarnowie.. Wniosek o zbycie pojazdu w Tarnowie możesz złożyć online.Do wniosku w sprawie wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w kartach usług dostępnych na stronie internetowej BIP: REJESTRACJA POJAZDÓW, zeskanowane dokumenty (wszystkie wypełnione strony), wymagane przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat .Przeniesiesz się do usługi mój Pojazd, w której zobaczysz swoje pojazdy.. Z uwagi na ogłoszony na terytorium RP stan epidemii powyższy termin został wydłużony do 180 dni, licząc od dnia nabycia lub zbycia pojazdu.. Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Wydział Komunikacji w Tarnowie.. Wersja PDF - Link otwiera się w nowym oknie..

Przy właściwym pojeździe kliknij Zgłoś zbycie pojazdu.

Wymagane dokumenty: umowa, faktura lub inny dokument potwierdzający zbycie pojazdu, zawiadomienie o zbyciu pojazdu + wzór pełnomocnictwa ( osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika)Oprócz danych identyfikacyjnych wnioskodawca podaje numer rejestracyjny pojazdu, markę, typ i model, numer VIN/nr nadwozia (podwozia), datę sprzedaży oraz dane nabywcy.. Oświadczenie / Wniosek Wzór nr 8.. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Tarnowie.. Wymagane dokumenty Wniosek Plik do pobrania (576kB) Załączniki: Dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu, Pełnomocnictwo plik do pobrania (17kB) - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).Podpisany przez właściciela (współwłaścicieli) formularz zawiadomienia o zbyciu zarejestrowanego pojazdu wraz z załączoną kopią dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu (faktura, umowa sprzedaży) - można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji, ul. Borsucza 2 , 15-569 Białystok .Zgłoszenie zbycia pojazdu.. ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów.. 22 545 39 50. połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.. Internetowy formularz zgłoszenia szkody ..

Potem wystarczy kliknąć przycisk "Wyślij zgłoszenie".

Zadzwoń: 14 688 34 12.MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia .Krok 2: po zalogowaniu wybierzcie sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry).. Opłaty.. /język polski/.. Do zawiadomienia dołącz wymagane dokumenty.Administratorem danych osobowych przekazywanych w formularzu zgłoszenia jest Starosta Tarnowski z siedzibą w Tarnowie (33-100), przy ul. Narutowicza 38.. Pobierz wniosek o zawiadomienie o zbyciu pojazdu Zgłoszenie zbycia pojazdu w Tarnowie Jeżeli doszło do sprzedaży lub kupna samochodu, bądź przekazano go w darowiźnie, należy powiadomić o tym fakcie urząd.. Wydział Komunikacji w Tarnowie .Proszę pamiętać aby przy zawieraniu / spisywaniu dokumentów sprzedaży pojazdu umieścić w/w dane, które będą niezbędne przy zgłoszeniu zbycia pojazdu.. Do wniosku należy dołączyć załączniki: kopia dokumentu na podstawie którego dokonano zbycia pojazdu,Po rozwinięciu się spisu e-usług wybrać i kliknąć należy polecenie Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)..

1. kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.

W takim przypadku należy jednak w ciągu 30 dni kalendarzowych od sprzedaży zgłosić zbycie pojazdu.. Rejestracja pojazdów odbywa się w Starostwie Powiatowym w Koninie, Al.. Dołącz do wypełnionego zawiadomienia wymagane dokumenty - przede wszystkim umowę sprzedaży.Jeśli pojazd został sprzedany w kraju lub przekazany w darowiźnie, nie ma potrzeby wyrejestrowania.. Podaj datę zbycia pojazdu.W przypadku złożenia zawiadomienia o nabyciu pojazdu, do wniosku załącza się następujące dokumenty: dokumenty własności - umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności lub inny dokument stwierdzający własność pojazduPrzygotowaliśmy gotowe wzory zawiadomień o zbyciu pojazdu, do pobrania w formatach DOC i PDF.. kategorie: Wydział Komunikacji (procedury) status: obowiązujący.Pobierz z naszej strony, wydrukuj i wypełnij wniosek: zbycie pojazdu - druk (druki dostępne są też w urzędach).. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Wydział Komunikacji w Tarnowie?. Kolejny krok to wybranie, co będzie zgłaszane: zbycie lub nabycie pojazdu.Poniżej znajduje się formularz, za pomocą którego łatwo i szybko skontaktujesz się z nami w sprawach związanych ze sprzedażą lub kupnem pojazdu oraz prześlesz ważne dokumenty.Jak z niego skorzystać?Wybierz temat swojego zgłoszenia z listy rozwijalnej.Uzupełnij wymagane pola.Dodaj umowę kupna sprzedaży pojazdu lub fakturęKliknij przycisk "Wyślij".Lub skorzystaj z możliwości .ZGŁOŚ SZKODĘ.. Niezbędne dokumenty.. Wersja XML - Link otwiera się w nowym oknie.. Drukuj.. Wydłużony termin 180 dni obowiązuje w .. Urząd pracuje w następujących godzinach: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30. rejestracja pojazdów oraz wydawanie praw jazdy: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00.. Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnegoElektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca.. W PRZYPADKU PRZESŁANIA ZAWIADOMIENIA POCZTĄ LICZY SIĘ DATA STEMPLA POCZTOWEGO.. znajduje się w zakładce "Zgłoś szkodę".. Z administratorem można kontaktować się listownie, za pomocą poczty elektronicznej: lub platformy e-PUAP (adres skrytki): /4nm0ek36nd/SkrytkaESPzawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu; kopia dokumentu potwierdzającego sprzedaż pojazdu; dowód osobisty lub paszport - w przypadku osób fizycznych; imienne pełnomocnictwo - w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik.Kontakt do Wydziału Komunikacji w Tarnowie.. poniedziałek - sobota 7.00 - 20.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) CENTRUM ALARMOWE ASSISTANCE (czynne całą dobę)UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZGŁOSZENIA ZBYCIA LUB NABYCIA POJAZDÓW MOŻNA SKŁADAĆ ZA POMOCĄ POCZTY LUB PLATFORMY EPUAP..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt