Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne poznań

Pobierz

Za wydanie wypisu z zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł (za każdy wydany wypis): Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Miasto Poznań Wydział FinansowyOpłata za wydanie wypisu z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 100 zł za każdy wypis.. Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.. Przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia.Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym.. 100,00 zł.. 4 wspomnianej ustawy niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - jest to każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wymagane jest w przypadku, kiedy przedsiębiorca wykonywane przewozy drogowe wykonuje jako działalnością pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, a tym samym nie świadczy zarobkowych usług transportowych dla innych podmiotów gospodarczych..

WnioskiPosiadasz zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne?

Na każdy pojazd, którym chcesz realizować takie przewozy potrzebny będzie ci jeszcze wypis.. Niezarobkowy przewóz drogowy, zwany przewozem na potrzeby własne, może być wykonywany po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych osób lub rzeczy jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.. Zapłać.. Przewóz rzeczy; Przewóz osób; Druki do pobrania; Akty prawne; Kontakt; Kurier; Świadectwa Kierowcy.. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.. Rodzaje wniosków.. Zgodnie z definicją przewozem drogowym na potrzeby własne określany niezarobkowy przewóz .60-509 Poznań Wniosek wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób rzeczy (właściwe zaznaczyć) Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko / nazwa firmy) Siedziba przedsiębiorcy (miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych)Możesz to zrobić dopiero po uzyskaniu zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym niezarobkowym transporcie drogowym osób lub rzeczy..

2.Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Pamiętaj, że po uzyskaniu zaświadczenia na potrzeby własne, pojazdy prowadzone mogą być wyłącznie przez ciebie lub twoich pracowników.Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.. 500,00 zł.. Zapłać.. Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie .Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.. Wydanie wtórnika świadectwa kierowcy; Druki do pobrania.. O tym jak i gdzie go zdobyć, przeczytasz poniżej.Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi.. Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne pobiera się opłatę 500 zł.. Czy zawsze w takich przypadkach koniecznością jest posiadanie specjalnego zaświadczenia?. Wniosek o wydanie zaświadczenia lub o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy; Załączniki do wniosku: oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę wykonującego osobiście transport drogowy wymagań określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach .- Za wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 500 zł..

25,00 zł.Co to jest zaświadczenie na przewóz na potrzeby własne i kogo dotyczy?

Zaświadczenie to uprawnia również do wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem przewozów w nim określonych.1..

za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony.

Jeśli posiadasz takie zaświadczenie i zmienił się np. adres twojej firmy lub masz nowe nazwisko, konieczna będzie zmiana zaświadczenia.Jesteś przedsiębiorcą i chcesz wykorzystywać na własne potrzeby firmowe auta do międzynarodowego przewozu rzeczy?. - Za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy.. Wydanie świadectwa kierowcy; SK2.. Wielu jest przedsiębiorców, którzy - prowadząc własną działalność główną, wykonują jednocześnie tzw. niezarobkowy przewóz na potrzeby własne.. W zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne znajdują się dane osobowe i adresowe przedsiębiorcy, który je otrzymał.. za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku oraz każdego kolejnego pojazdu niezgłoszonego we wniosku.. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, nie posiadają prawomocnego orzeczenia o zakazie wykonywania zawodu kierowcy.Za wydanie zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób pobiera się opłatę w wysokości: 80 zł - gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do roku, 100 zł .Dla międzynarodowych przewozów na potrzeby własne osób wydaje się tylko zaświadczenia.. Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych: NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al.. Musisz najpierw uzyskać zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy.. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym uzyskaniem zaświadczenia.. Tytuł płatności.. Wypełnia organ: Teczka podstawowa Formularz należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.. Opłatę można uiścić kartą płatniczą we wpłatomacie zlokalizowanym w Wydziale Komunikacji i Transportu lub przelewem bankowym na rachunek Starostwa Powiatowego w Poznaniu:Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne jest dokumentem potwierdzającym zgłoszenie przez przedsiębiorcę do odpowiedniego organu, iż wykonywane przewozy drogowe są działalnością pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.. Zmiana świadectwa kierowcy; SK4.. Oznaczenie przedsiębiorcy-nazwa: Siedziba i adres przedsiębiorcy:Kwota.. 2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 961).Wymagane dokumenty.. Rodzaje wniosków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt