Formularz utraty dowodu osobistego epuap

Pobierz

Inny dokument tożsamości, na przykład paszport - jeśli jest; Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa: oryginał, odpis, wypis lub kserokopia (oryginał do wglądu) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.. Uwaga!. Opłaty: Nie podlega: Czas załatwienia sprawy: W dniu zgłoszenia: Tryb odwoławczy: Nie występuje: Podstawa prawna:W celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego na stronie ePUAP2 należy odszukać: w Katalogu spraw/ Sprawy obywatelskie/dokumenty tożsamości usługę o nazwie Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego, następnie zalogować się na portal ePUAP2, wypełnić znajdujący się tam Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego i .Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu osobistego należy uszkodzony dowód zanieść do urzędu albo wysłać pocztą, w polskim konsulacie, należy zanieść formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu - należy go pobrać, uzupełnić i wydrukować w domu lub wypełnić w najbliższym polskim konsulacie.Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty).. Dowód.. Wyjątkiem jest sytuacja dotycząca dzieci do 18. roku życia, osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych.Zgłoszenie należy przesłać do urzędu gminy, który wydał dowód osobisty..

formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Należy pamiętać, że zgłoszenia utraty/kradzieży lub uszkodzenia dowodu osobistego online należy dokonać osobiście.. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej.Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego jest dostępny na platformie ePUAP.. Urzędnik od razu unieważni twój dowód osobisty.Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Krok po kroku.. Chcemy, żebyś załatwił tę sprawę szybko i sprawnie, dlatego zbieramy nasze usługi w jednym miejscu i opisujemy w prosty i przystępny sposób.Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wersja elektroniczna (wniosek przez ePUAP) Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.. - Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego PAPIEROWY.pdf w sekcji Załączniki na dole strony.. Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego: w formie dokumentu elektronicznego - tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty , poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na żądanieFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego stronao2/2 Opatrz dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.O platformie OBYWATEL.GOV.PL..

Druki do pobrania: Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

klauzula informacyjna.pdfFormularze do pobrania: formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu (252.03 KB); Rezerwacja wizyty: W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa zgłoszenie osobiste utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty:Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego jest dostępny na platformie ePUAP.. Utracony dowód osobisty unieważnia się, a w przypadku uszkodzenia unieważnieniu ulega dowód uszkodzony w sposób utrudniający lub uniemożliwiający identyfikacje jego posiadacza.Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną (207.2 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: Dokument można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).Dowody osobiste Wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć wyłącznie internetowo, za pośrednictwem platformy ePUAP.. Wymagane Dokumenty.. Jeżeli w swoim dowodzie osobistym masz dodatkowo wgrany kwalifikowany podpis elektroniczny od prywatnego dostawcy, musisz również skontaktować się z tym dostawcą.Zgłoszenie Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, będzie skutkowało unieważnieniem dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych..

Wypełniony i podpisany formularz " Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego ".

Utratę lub uszkodzenie zgłasza każdy, kto zgubił swój dowód osobisty.Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu.. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego powoduje jego unieważnienie.formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego —wydrukuj go albo poproś o niego w urzędzie, a następnie wypełnij, dowód osobisty — jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu, inny dokument tożsamości, na przykład paszport — jeśli go masz.. Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa , korzystając z profilu zaufanego.. Po przyjęciu zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się stronie zaświadczenie.jeżeli powodem wymiany dowodu osobistego jest utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego wymagane jest przesłanie przez ePUAP formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego do organu gminy, który wydał dowód osobisty.Jako potwierdzenie unieważnienia dowodu osobistego otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP zaświadczenie o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.. Opłaty.. .formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wydrukuj go i wypełnij albo poproś o niego w konsulacie, a następnie wypełnij, jeśli zgłaszasz, że dowód osobisty jest uszkodzony - przygotuj uszkodzony dowód osobisty, inny dokument tożsamości dziecka lub podopiecznego, na przykład paszport - jeśli go ma,Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wersja elektroniczna (wniosek przez ePUAP) Informacja ogłoszona dnia 2017-02-17 09:43:53 przez Arkadiusz Kasiułajtis Osoba kontaktowaFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną (207.2 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: Dokument można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).uszkodzeniu dowodu osobistego - ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego nie dłużej jednak niż 2 miesiące..

Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu - zanieś dowód do urzędu albo wyślij pocztą.

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-17 09:43:53 przez Arkadiusz KasiułajtisNa skrzynkę ePUAP zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zastrzeżenia dowodu osobistego.. Formularze internetowe dostępne są na stronie internetowo obywatel.gov.pl.. W Nowym Mieście Lubawskim w Urzędzie Miejskim ul. Rynek 1, biuro nr 24 (parter), Opłaty Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego jest bezpłatne.Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego w ePUAP; Szablon dokumentu Formularz Przykład: Jedna aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, o dobrej ostrości oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka .Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (druk WSO 06 02) dostępny powyżej lub w Kancelarii Ogólnej UM.. Utrata dowodu wskutek kradzieży powinna być zgłoszona policji,posiadacz dowodu osobistego, rodzic, opiekun prawny.. Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dowodu osobistego.weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w organie gminy, który wydał dowód osobisty.. Sprawdź, jak uzyskać nowy dowód osobisty.Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego stronao2/2 Opatrz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.. Ile będziesz czekać.. Każdą sprawę, którą chcesz załatwić w urzędzie, traktujemy jak usługę, którą wykonujemy dla Ciebie.. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt