Podanie przykład do szkoły

Pobierz

Nazwa Szkoły we Wrocławiu PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do klasy gdzie przedmioty są do wyboru przez ucznia na rok szkolny 2020/2021.. Wrocławska 17 57-200 Ząbkowice Śląskie I.. 2016/2017 do klasy pierwszej o profilu muzyczno-tea.Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. UWAGA!. Opinia wychowawcy o dziecku - oddział przedszkolny .. Przykładowa opinia o uczniu zdolnym - szkoła ponadgimnazjalna.. Druk podania do szkoły do pobrania w formie pliku PDF tutaj -> PODANIEPodanie o przyjęcie do innej klasy - elementy niezbędne.. Prośbę swą motywuje tym, że obecnie jestem uczniem/uczennicą szkoły podstawowej (nazwa szkoły) w (wpisz swoją miejscowość) i po zakończeniu szkoły chciałbym kontynuować naukę, by w przyszłości podjąć studia.Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - w nim uczeń zamieszcza nazwy placówek, do których aplikuje; Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;Zapisując się na wybrany kierunek w Zespole Szkół ZDZ w Kielcach należy wypełnić podanie, a następnie złożyć je w sekretariacie szkół - pokój 210.. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5. w Wałbrzychu .. * W ostatnim akapicie ponów swoją prośbę i podpisz się czytelnie z prawej strony, użyj słów : " Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby" Przykład podania : Warszawa, 2.04.2013 rok Jolanta Kowalska ul.W podaniu o pracę na stanowisku nauczyciela podaj też adres i pełną nazwę szkoły — np. II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im..

Można napisać zarówno "Podanie o przyjęcie do szkoły", jak i samo "Podanie".

Anna Maćkowska.. Na przykład "Proszę o przyjęcie mnie do XX Liceum Ogólnokształcącego im.Maja Kowalska Wrocław, …………….. Opinia o uczniu klasy II Szkoły Przysposabiającej do pracy.. Wtedy od razu zostaniesz zapamiętanym kandydatem, a uzupełnieniem rozmowy będzie właśnie podanie o pracę nauczyciela.Regionalna Szkoła Turystyczna, ul. Wojska Polskiego 23, 57-320 Polanica-Zdrój.. Wałbrzych, 21 lutego 2019 r. Wioletta Nowak .. Dyrektor XIV Liceum OgólnokształcącegoPODANIE.. Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Wrocław, dnia 2020.08.24 (data po prawej) Twoje imię i nazwisko Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość.Stanisława Wyspiańskiego.. Mikołaja Kopernika w Zamościu Podanie Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szk.. Szkoły dla młodzieży: Pobierz podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego (pdf)PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY ………………………………………………………………….. (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych*) ………………………………………………………………….. (miejsce zamieszkania ) ………………………………………………………………….. (telefon kontaktowy) Do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie Zwracam/y* się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2 w .Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2011/2012 do pierwszej klasy technikum nr VII w Pańskiej szkole..

Wniosek nauczyciela o zwrot kosztów przeniesienia (przykład) • 74 Wzór 9.

Decyzja w sprawie przeniesienia nauczyciela z urzędu, za jego zgodą, do innej placówki oświatowej (wzór przykładowy) • 73 Wzór 8.. PRZYKŁAD: 5.Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.. Przewodnicząca SU .. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.Zamość, 26 czerwca 2016 r. Agnieszka Krawczyk ul. Kwiatowa 10 22-400 Zamość Sz. P. Janina Nowak Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im.. Joanna Stępniewska.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie okresu studiów doktoranckich do dnia 30.09.2013 r. Prośbę swoją uzasadniam koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, co jest związane z licznymi wyjazdami w kraju i za granicę.środek: PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do Państwa szkoły.. XIV Liceum Ogólnokształcące.. Prośbę swą motywuję tym, że nauka przedmiotów humanistycznych nigdy nie sprawia mi żadnych problemów i bardzo mnie interesuje.. Prośbę swą motywuję tym, że nauka w IX Liceum Ogólnokształcącym pozwoli mi na zrealizowanie mojego celu, którym jest dostanie się w przyszłości na Akademię Medyczną.Pisząc podanie o przyjęcie do szkoły w prawym górnym rogu należy umieścić miejscowość oraz datę składania podania.. (PIECZĘĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ) PODANIE o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im..

Dotychczas uczęszczałem do szkoły XYZ.List oficjalny - list do dyrektora szkoły .

Wniosek nauczyciela o zwolnienie od pracy w związku .Kazali mi napisać podanie o przyjęcie warunkowe do kolejnej klasy, mógłby mi ktoś podrzucić wzór jak wygląda takie podanie ?Od 23 maja do 20 czerwca 2016 r. godz. 15.00 należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły w systemie elektronicznej rekrutacji na stronie następnie wydrukować i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.. Jeśli nie, to po prostu pismo zaadresuj do firmy.. Prośbę swą motywuję tym, iż w bieżącym roku kończę Gimnazjum i chciałabym kontynuować naukę zgodnie z moimi zainteresowaniami.PODANIE O PRZYJECIE DO SZKOŁY Proszę o przyjęcie mnie do I Prywatnego Technikum Hotelarskiego do klasy o profilu: technik hotelarstwa technik żywienia i usług gastronomicznych Adres ucznia_____Dlatego podanie o przyjęcie do liceum - oprócz stałych elementów - powinno zawierać tylko jedno zdanie.. Jeśli nazwa jest zbyt długa, podziel ją na 2 akapity.PAMIĘTAJ: ZNAK GRZECZNOŚCIOWY - Jeśli znasz imię i nazwisko osoby, do której kierujesz pismo, to użyj go na początku.. Prośbę swą motywuję tym, iż w bieżącym roku kończę Gimnazjum i chciałabym kontynuować naukę zgodnie z moimi zainteresowaniami.. Powinien się on znaleźć 6-8 linijek poniżej danych adresata.. Warlubie.. Niżej, z lewej strony, dane nadawcy, a tuż pod nimi po prawej stronie powinny.Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej - pobierz wzór Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism..

Warto zatem wykonać na początek kilka telefonów i porozmawiać bezpośrednio z dyrektorem szkoły.

Przykład: Podanie o przyjęcie do szkoły Około 4-5 kratek niżej powinniśmy rozpocząć pisać pierwszą część podania.. Stanisława Staszica ul. Agniszka .Podanie o pracę w szkole podstawowej, liceum, technikum etc. najlepiej złożyć bezpośrednio do rąk własnych dyrekcji.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2007/2008 do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym.. rok) oraz dane szkoły, do której uczeń chce się przenieść lub w ramach, której chce zmienić jedynie klasę.do innej szkoły/placówki oświatowej (wzór przykładowy) • 72 Wzór 7.. Termin składania podań: od 30 maja do 26 czerwca 2014 r. W szczególnych sytuacjach prosimy rodziców/opiekunów o kontakt z sekretariatem tel.. (imię szkoły) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistyczno - prawniczym w roku szkolnym 2019/2020.. Dokument powinien zawierać przede wszystkim dane ucznia wraz ze wskazaniem roku nauki (np. czy jest to pierwszy, czy drugi, trzeci itd.. Sz. P. Mieczysław Kowalski.. Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pierwszej klasy (np. Liceum ogólnokształcącego).. Stefana Batorego w Warszawie (tak samo zrób w treści podania).. Zgodnie z zasadami ortografii adres należy pisać: ul. Królewska 14, a nie Ulica Królewska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt