Przeniesienie pracownika samorządowego do innej jednostki a świadectwo pracy

Pobierz

W przypadku przesunięcia na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych możliwe jest przeniesienie do innej jednostki, ale niekoniecznie tego samego szczebla.. Mamy zatem do czynienia z ciągłością zatrudnienia.. Kodeks pracy reguluje wyłącznie dwa rodzaje przejścia pracowników: na podstawie art. 23 (1) kodeksu pracy przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;Pracownik samorządowy jest zatrudniony na stanowisku urzędniczym w pełnym wymiarze czasu pracy.. Tak się właśnie postępuje przy przeniesieniach służbowych pracowników (urzędników w tym wypadku) Masz całą dokumentację pracownika i wystawiasz świadectwo pracy obejmujące cały okres zatrudnienia w poprzedniej jednostce i w obecnej.Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 22 ust.. Odpowiedź.. Czy na postawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych istnienie możliwość przeniesienia go innej jednostki samorządowej w niepełnym wymiarze czasu pracy, a w dotychczasowej zmniejszyć mu porozumieniem wymiar czasu pracy?Kodeks pracy nie reguluje w ogóle opcji przeniesienia jednego pracownika z jednego zakładu pracy do innego zakładu pracy.. Doradca urzędu.. Czy na postawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych istnienie możliwość przeniesienia go innej jednostki samorządowej w niepełnym wymiarze czasu pracy, a w dotychczasowej zmniejszyć mu porozumieniem wymiar czasu pracy?Na czas epidemii koronawirusa pracownik szkoły (przedszkola) samorządowej może zostać skierowany do pracy w innej jednostce..

Przeniesienie pracownika a świadectwo pracy.

Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostcePracodawcy, którzy posiadają wiele zakładów, mogą oddelegować lub przenieść pracownika do pracy do innej miejscowości.. Przeniesienie nie może też nastąpić, jeśli stanowisko pracownika nie jest likwidowane.Czy nauczycielkom należy wydać świadectwo pracy?. Pracownika samorządowego można również przenieść do pracy na stanowisko równorzędne lub niższe w innym urzędzie.Należy bowiem pamiętać, że przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym do pracy w innej jednostce samorządowej w drodze porozumienia pracodawców na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą dotychczasowym i nawiązania nowego stosunku pracy z jednostką, w której pracownik ma być zatrudniony.Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym) można - na jego wniosek lub za jego zgodą - przenieść do pracy w innej jednostce, w tej samej lub innej miejscowości.Przeniesienie, o którym mowa w art. 3a ustawy o COVID-19, nie różni się znacznie od tego przewidzianego w art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych..

UzasadnieniePracodawca może czasowo oddelegować pracownika do innej pracy.

Po przeniesieniu pracownika samorządowego do innej jednostki uznaje się, że jego stosunek pracy na nowym stanowisku to tylko kontynuacja poprzedniego.W przypadku przeniesienia pracownika samorządowego do innej jednostki, jego akta osobowe wraz dokumentacją pracowniczą przekazuje się do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony.. Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości to istotna zmiana w warunkach zatrudnienia, wobec tego nie może zostać to wykonane w sposób dowolny.Pytanie: Pracownik samorządowy jest zatrudniony na stanowisku urzędniczym w pełnym wymiarze czasu pracy.. akt I PK 2/13, w którym czytamy, że przeniesienie .Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą (nigdy więc bez aprobaty zatrudnionego; wniosek inicjuje zmiany a zgoda akceptuje propozycję pracodawcy) przenieść do pracy w innej jednostce.Serwis Administracyjno Samorządowy..

Czy w związku z tym należy mu przygotować świadectwo pracy?

Taką możliwość przewiduje art. 42 § 4 Kodeksu pracy, zgodnie z którym oddelegowanie pracownika do pracy innej niż w umowie bez konieczności wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy jest podyktowane szczególnymi potrzebami pracodawcy.Akta osobowe pracownika wraz z pozostałą dokumentacją związaną ze stosunkiem pracy przekazywane są do tej jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony..

Przenosimy pracownika samorządowego, za jego zgodą, do innej jednostki samorządowej w tej samej miejscowości.

Dzień dobry, czy trzynasta pensja za 2017 rok należy się pracownikowi samorządowemu, który: - Od sierpnia 2016 do 30 września 2017 był zatrudniony w urzędzie nr 1 - Z dniem 1 października 2017 został przeniesiony .Przeniesienie to dokonywane jest bez zgody pracownika samorządowego.. Taka alokacja pracowników na okres trzech miesięcy na podstawie art. 3a .Jesteś tutaj: Strona główna Wydania archiwalne Rok 2019 SAS4/2020 Tymczasowe przeniesienie pracownika samorządowego do innej pracy w czasie zagrożenia pandemią Zaloguj ZamknijPracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym) można przenieść do pracy w innej jednostce samorządowej, znajdującej się w tej samej lub innej miejscowości.. Oznacza to, że nauczyciel nie otrzymuje świadectwa pracy, a jego teczka akt osobowych przekazywana jest nowemu pracodawcy.. Przeniesienie nauczyciela zarówno na podstawie art. 18, jak i na podstawie art. 19 Karty Nauczyciela nie skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy, w tym przypadku zmienia się jedynie pracodawca.. Oznacza to, że w tym trybie możliwe jest powierzenie pracownikowi innej pracy, ale dopiero w sytuacji zaprzestania wykonywania przez niego dotychczasowej pracy.Zgodnie z art. 22 ust.. Przeniesienie pracownika nie powoduje rozwiązania stosunku pracy , przez co dotychczasowy pracodawca nie wystawia świadectwa pracy temu pracownikowi.Wszystko zgodnie z prawem.. Tak też uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 11 czerwca 2013 r., sygn.. Pracownikowi nie służy od niego żaden środek zaskarżania jak np. odwołanie do sądu pracy, a ponadto pracownik niezadowolony z takiego przeniesienia może najwyżej umowę o pracę wypowiedzieć.Dopuszczalność dokonania przeniesienia pracownika samorządowego na podstawie art. 23 ust.. 1 ustawy uzależniona jest od tego, czy w jednostce przeprowadzana jest reorganizacja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt