Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego

Pobierz

Charakterystyka warunków pracy instalacji.. Zaloguj sięZarejestruj się.sprawozdanie z i Ćwiczenia laboratoryjnego z metod obliczeniowych (temat: 444) student: imiĘ nazwisko rok akademicki 20013/2014sprawozdanie z ii Ćwiczenia laboratoryjnego z metod obliczeniowych (temat: 444) student: imiĘ nazwisko rok akademicki 20013/2014Moduł Younga - Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych Elektroliza - Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych Kriogenika Stała Boltzmanna - Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych Element Peltiera - Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych Poziomy energetyczne atomu wodoruSprawozdanie/raport z ćwicze ń laboratoryjnych jest "mini prac ą naukow ą", dlatego nale ży unika ć stosowania zbyt wielu kolorów oraz poł ącze ń kolorystycznych, które swoj ą kompozycj ą utrudniaj ą odczyt przekazywanej informacji.SPRAWOZDANIE Z I ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO Z METOD KOMPUTEROWYCH W TSiP.. Sprawozdanie z ćwiczenia Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest sporządzenie sprawozdania pisemnego z części praktycznej.. Każde opóźnienie powoduje obniżenie oceny za sprawozdanie o 0, 5 jednostki oceny.. Woda, H2O, tlenek wodoru, jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie związków chemicznych.. WZÓR SPRAWOZDANIA Z LABORATORIUM CHEMII OGÓLNEJ1 1 Jak poprawnie napisać sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki?.

Cel ćwiczenia.

Sprawozdanie zostało wydrukowane z ponumerowanymi stronami.. 2011-09-30 5 LISTA SPRAWDZAJĄCA Nr.. Jeżeli termin oddania sprawozdania przypada na dzień wolny od zajęć to termin oddania przesuwa się na najbliższy dzień zajęć na Uczelni.. Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych.. Średnia ocen ze wszystkich sprawozdań stanowi 30% oceny końcowej.. Złożenie sprawozdania w późniejszym terminie skutkuje obniżeniem oceny.. Temat: Badania podstawowych właściwości łuku elektrycznego prądu.z ćwiczeń laboratoryjnych, w których uczestniczyła, o sprawozdanie należy oddać na konsultacjach w terminie nie późniejszym niż 2 tyg.. STUDENT: IMIĘ NAZWISKOROK AKADEMICKI 2005/2006.SPRAWOZ5, Sprawozdanie z ˙wiczenia laboratoryjnego nr 6 11.4.1996 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 6 11.4.1996 WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI.Sprawozdanie powinno być czytelne i starannie napisane.. Sprawozdania z pierwszych kilku ćwiczeń zawieraja zwykle różne usterki i błędy, które prowadzacy zajęcia omawia ze studentem.SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr .0. nr zgodnie ze skryptem.RUCH W POLU GRAWITACYJNYM.. temat zgodnie ze skryptem pomiary wykonano dnia .13.03.2020. jako ćwiczenie …….….. Istotę ćwiczenia (opis teoretyczny na 1-2 strony A4, nie przepisywanie skryptu), 3.. Krótki opis urządzenia, za pomocą którego wykonano zadanie..

Prezentację celu ćwiczenia oraz wykorzystanej metodyki.

Tytuł i numer ćwiczenia, data wykonania ćwiczenia, imię i nazwisko wykonawcy 2.. Jacek Mazur Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.. L. Czarnecki, T.Broniewski, O.Henning, "Chemia w Budownictwie", Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 1996, s. 236-237sprawozdanie w formie "papierowej" należy dostarczyć do prowadzącego ćwiczenie (sala 26HT) w terminie 2 tygodni od daty wykonania ćwiczenia (czwartek w godz. 12-14).. Na stronie tytułowej należy umieścić: • nazwa uczelni, logo Instytutu Techniki, • nazwa przedmiotu, tytuł i numer ćwiczenia, • nazwiska studentów, którzy wykonali ćwiczenie, • data wykonania ćwiczenia.. od uzyskania niezbędnych materiałów do jego przygotowania, po wyznaczonym terminie sprawozdania nie będą przyjmowane, a ocena z kolokwium będzie uznawana jako ocena końcowa z laboratorium, 3.sprawozdanie z danego ćwiczenia (jedno sprawozdanie na zespół wykonujący ćwiczenie).. Otrzymane wyniki zamieszczamy w tablicy owej (na podstawie tablicy 1).. Sposób i termin wykonania sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego Każdy student na podstawie protokołu pomiarowego samodzielnie sporządza indywidualne sprawozdanie z ćwiczenia.. Otworzyć odpływ z przewodu maksymalnie i jednocześnie kontrolować stały poziom wody w zbiorniku zasilającym 4..

Po wydrukowaniu sprawozdanie zostało przeczytane.

Pomiary.. Krótki opis ów twardości.. przez maksymoliinyk » 28 kwi 2020, 9:38.. Sprawozdanie z ćwiczenia Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest sprawozdanie z części praktycznej.. Dołączył (a): 22 kwi 2020, 10:13.11) Oddanie sprawozdania Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego obejmujące: 1.. Kartę Pomiarową (podpisaną, oryginał lub kserokopię), 4.. Opracowanie ćwiczenia (w tym wykresy), 5.Re: Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych 2019/2020 przez AleksandraOleszczak » 01 lip 2020, 14:00 AleksandraOleszczak napisał(a): Sprawozdanie do ćwiczeń nr 2Liczba ów w ramach jednego badania powinna wynosić od 3 do 9.. SPRAWOZDANIE Z I ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO Z METOD KOMPUTEROWYCH W TSiP.. Przygotowanie do ćwiczeń nr 1. maksymoliinyk.. Sprawozdanie (nie przekraczające 4 stron formatu A4) powinno zawierać: 1.. Występuje w stałym obiegu wskutek działania energii słonecznej oraz siły ciężkości.. Jeżeli wykładowca prowadzący ćwiczenie nie zdecyduje inaczej, to student wykonuje sprawozdanie odręcznie na drukach protokołów pobranych ze strony5.. Sprawozdania należny oddać na kolejnych zajęciach laboratoryjnych.. Po wykonaniu ćwiczenia każdy student przedstawia uzyskane wyniki badania do sprawdzenia prowadzącemu ćwiczenia i uzyskuje adnotację w zeszycie.. Odczytać wysokości linii ciśnień w rurkach piezometrycznychPolitechnika Lubelska Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych techniki łączenia..

Termin złożenia sprawozdania - następne ćwiczenia.

Literatura [1] Roliński Z.: Tensometria oporowa, Warszawa, WNT 1981.. Pomierzyć wydatek dwukrotnie 5. ćwiczenie nr układy kombinacyjne.. Tabela nagłówkowa 2.. Sprawozdania podlegają ocenie.. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAKŁAD WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW.. Posty: 5.. Wyniki ćwiczeń wymagające ważeniaSprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z "Hydrauliki" Ćwiczenie nr Temat ćwiczenia: Rok 1, Gr.. Jej cząsteczka jest dipolem.. Wprowadzenie (krótkie wprowadzenie w tematykę ćwiczenia, określenie celu i programu ćwiczenia) 3.Re: Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych 2019/2020.. Schemat układu pomiarowego z opisem (przedstawić podstawowe elementyData oddania sprawozdania: Ocena Tabela nagłówkowa do sprawozdania Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego oddaje i otrzymuje ocenę szef zespołu.. 5.Przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych 1.. Sprawozdania można oddawać osobiście u prowadzących zajęcia lub zostawić w laboratorium.5.. z obowiązujących .5.. Prezentacja i charakterystyka badanej centralnej instalacji chłodzenia.. cel ćwiczenia: celem ćwiczenia ło zapoznanie się podstawowymi własnościami, jakie charakteryzują bramkę nand (technologia ttl.. Ćwiczenie nr 2.. Opracowanie sprawozdania.. Kartę Tytułową, 2.. Ćwiczenia odbywają się indywidualnie lub zespołowo.. Skład grupy .. OCENA ZA TEORIĘ 3,0 (DB+) data 13.03.2021 podejście zasadnicze (na następnych zajęciach) 1-sza poprawa 2-ga poprawa OCENA KOŃCOWAPraca zbiorowa pod redakcją Lecha Czarneckiego, " Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej" Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001.. Wstęp teoretyczny - w wymiarze 0,5 strony formatu A4; omawiający zwięźle analit i badane próbki, sposób przygotowania próbki do analizy, technikę analizy właściwej,III.. Sprawozdanie (nie przekraczające 4 stron formatu A4) powinno zawierać: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt