Sprawozdanie z awansu na nauczyciela mianowanego bibliotekarza

Pobierz

Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje biblioteka i bibliotekarz - awans zawodowy, gazetki, oferty pracy, informacje na temat czasopisma, edukacja czytelnicza i medialna, forum itp.sprawozdanie bibliotekarza ze stażu na nauczyciela dyplomowanego.. pog łę bia ć wiedz ę i umiej ę tno ś ci zawodowe, samodzielnie lub przez udzia ł w ró ż nych formach kszta ł cenia ustawicznego; W trakcie odbywania stau (01.09.2003- 31.05.ż2006) na nauczyciela mianowanego pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe .Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013r.. Od dłuższego czasu gromadziłam informacje na temat awansu zawodowego nauczycieli.. Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.. O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. Pracę zawodową na stanowisku nauczyciela przedszkola rozpoczęłamUstawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ .. Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2014r.. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 01.12.2004r.. 2013 poz. 393).na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium" w DODN w Wałbrzychu.. Stan prawny 1.09.2020.". roku..

w sprawie awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U.

Powrót.. Termin zakończenia stażu: 19 lipiec 2017r.Katalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania.. trwał on1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staŜ: Anna Ronowicz Okres staŜu: od 1 września 2011 r. do 31 maja 2014 r. Nazwa placówki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Stanowisko: nauczyciel-bibliotekarz Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w GryficachPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego "Wesołe zabawy z jesienią" konspekt zajęcia otwartego przeprowadzony w grupie dzieci 4 - letnich (2020-11-07)Wymagania na stopień nauczyciela mianowanego R § 7..

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2011r.

Jelenia Góra, 31 maja 2017r.. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego pozwoliło mi lepiej poznać procedurę awansu zawodowego, sporządzić wymaganą dokumentację zgodnie z obowiązującymi zasadami i przygotować do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela bibliotekarza Janiny Guniewicz.. 1 pkt 2 .. W 2000 roku ukończyłam studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale Nauk Historycznych o kierunku bibliotekoznawstwo I informacja naukowa.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2016 - 31.08.2017 Joanna Konopka.. WSTĘP Czas trwania stażu, który podjęłam ubiegając się o awans na stopień .SZKOŁA PODSTAWOWA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Nauczyciel kontraktowy: Miejsce pracy: Stanowisko: pedagog szkolny, bibliotekarz Opiekun stażu: Dyrektor szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017r..

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Agnieszka Szczasiuk - Rachwał .

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.. PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 2019-2022 NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (2020-08-28)aktualizacja i poszerzanie wiadomości na temat awansu zawodowego, wyszukiwanie informacji w Internecie, udział w kursie: "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego".. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Opaska; Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika Fijałkowska-Świostek "Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela .Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego, uwzględniający pracę nauczyciela j. angielskiego oraz wychowawcy klasy.. 1 września 2014r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu od 01.09.2008 do 31.05.2011 Wstęp Jestem nauczycielem bibliotekarzem w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu.. Dzięki nim również usystematyzowałam wiedzę dotyczącą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.Następnie zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego..

w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

Plan rozwoju zawodowego (2021-02-22) Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel wychowania przedszkolnegoNiniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. roku do 30 czerwca 201?. Staż odbywała w okresie 1.09.2017 - 1.05.2020.. WSTĘP Jestem nauczycielem z 26-letnim stażem pracy w tym 9 lat w szkole.W załączniku przesyłam sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopniSprawozdanie z realizacji zada ń. wynikaj ą cych z §7 ust.. poz. 393) Efekty: Na podstawie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Szczególnej analizie poddałam rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.. Od 6 lat pracuję w bibliotece szkolnej w wymiarze ½ etatu.. Współpraca z opiekunem stażu: ustalenie zasad współpracy i pomocy przy realizacji zadań wynikającychSPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO .. W miarę gromadzenia materiałów oraz widząc zainteresowanieAlicja Żmuda Nauczyciel bibliotekarz Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2010r Data zakończenia stażu: 31 maja 2013r.. Odbyte szkolenia pomogły mi w opracowaniu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji.. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze.. zm.) - rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli, art. 9a-9i Rozporządzenie MEN z dn. 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez Biblioteka w Szkole - miesięcznik i serwis nauczycieli bibliotekarzy.. Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela bibliotekarza Janiny Guniewicz, zatrudnionej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, za okres stażu od 1 września 2000 r. do 31 maja 2002 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Edyta Rząsa nauczyciel bibliotekarz okres stażu : od 1.09.2014r.. Sprawozdanie napisane jest według powinności z rozporządzenia MEN o awansie zawodowym z 2013 r.Ze względu na duże w naszym gimnazjum zainteresowanie awansem zawodowym nauczycieli oraz udziałem w konferencji na ten temat, jak również z racji obowi±zku - powstały teczki tematyczne dotycz±ce awansu zawodowego, prawa oświatowego oraz specjalnie wydzielona półka z aktualnymi pozycjami dla nauczycieli.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ .. awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt