Reklamacja rękojmia czy gwarancja

Pobierz

Rękojmia to niezgodność towaru z zapewnieniem producenta.. Może się okazać, że minął już okres rękojmi, który standardowo wynosi 2 lata, a gwarancja jeszcze trwa.Rękojmię regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.. Z tytułu rękojmi zawsze odpowiada sprzedawca, a w przypadku gwarancji gwarant.. Towar możemy zareklamować, jeżeli posiada on wadę.Rękojmia.. Mają ten sam cel, czyli ochronę Twoich interesów jako nabywcy, w razie gdy rzecz, którą kupisz, okaże się wadliwa.Składaj reklamację na podstawie rękojmi tylko pytanie czy ci nie odrzucą.. Reklamacji można dokonać na dwa sposoby: powołując się na przepisy o rękojmi lub na powołując się na gwarancję; Rękojmią są objęte wszystkie towary; Gwarancje posiadają tylko te towary, którym gwarant przyznał gwarancję; Wybór najkorzystniejszego rozwiązania należy do konsumenta.. Oba te tryby - rękojmia i gwarancją w języku potocznym nazywa się reklamacją, mimo że są to dwa odrębne i różniące się od siebie tryby reklamacji.Pozytywnie rozpatrzona reklamacja z tytułu rękojmi zobowiązuje sprzedawcę do wymiany lub naprawy wadliwego produktu.. Wybór rękojmi daje konsumentowi większą pewność posiadanych uprawnień i ułatwia dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy.Rękojmia występuje zawsze, gwarancje nie.. Jak zostało wskazane powyżej, gwarancja w dużej mierze zależy od tego, co zaproponuje nam producent (a czego wcale nie musi robić)..

Rękojmia czy gwarancja.

Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.Dlatego w tym artykule wyjaśnimy Ci, czym jest gwarancja oraz rękojmia oraz jakie są zasady korzystania z tych uprawnień.. Osobą, na ręce której składamy reklamację, jest zawsze sprzedawca(sklep).. Konsument, w przypadku stwierdzenia wad towaru, ma prawo złożyć do sprzedawcy reklamację i określić w niej swoje żądania: naprawy lub wymiany towaru, zwrotu całości bądź części wpłaconych środków.. Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne, o których kupujący nie wiedział w chwili zakupu.Zobacz: Co to znaczy, że coś jest na gwarancji?. Nie istnieje "sama" reklamacji (niestety bardzo często funkcjonuje ona w języku potocznym i wiele osób uważa to za obowiązujący termin).. Klient może też ubiegać się o zwrot pieniędzy.. Dlatego sprzedawca ma prawo zastrzec, że nie jest GWARANTEM i nie udziela GWARANCJI, natomiast ma obowiązek ROZPATRZENIA reklamacji z tytułu rękojmi.Czy wiecie czym się różni rękojmia od gwarancji?. Samo udzielenie gwarancji nie wyłącza bowiem, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi.A wszystko to wynika z tego, że przepisy rękojmi są sztywno uregulowane w kodeksie cywilnym, zaś treść gwarancji (i wynikające z niej uprawnienia) mogą być dowolnie ustalane przez podmiot udzielający Ci gwarancji, niezależnie od tego, kto nim będzie.Reklamacja w drodze rękojmi i gwarancji - obowiązki przedsiębiorcy Jednym z praw konsumenta jest możliwość zareklamowania towaru..

rękojmia - podsumowanie.

Czas trwania rękojmi wynosi dwa lata od wydania towaru, chyba że jego okres przydatności kończy się wcześniej.Co jest lepsze - reklamacja na zasadach gwarancji, czy w oparciu o rękojmię?. Że np. ma się włączyć 10000 razy, lub ma mieć 1000 lumenów, a faktycznie pada po 5000 włączeń, czy tam żarówka ledwie świeci.. Sprawdź, czym różnią się te dwie formy oraz jakie powodują konsekwencje!Prawa konsumenta, reklamacja 14 dni, gwarancja, rękojmia, to jedne w wielu haseł, które pojawiają się przy okazji tematu zakupów.. Niestety bywa i tak, że dopiero w domu okazuje się, że po pewnym czasie zakupiony przez nas produkt przestał dobrze spełniać swoją rolę, lub po prostu definitywnie się popsuł.Gwarancja czy rękojmia?. Wybór podstawy prawnej reklamacji (gwarancja czy rękojmia) zawsze należy do konsumenta!. Podstawę prawną stanowi Kodeks cywilny, który wyjaśnia, iż rękojmia jest odpowiedzialnością sprzedawcy nałożoną na niego mocą prawa, gwarancja zaś to odpowiedzialność producenta, który sam decyduje, czy chce ją zagwarantować klientowi.. Przed złożeniem reklamacji konsument powinien zastanowić się i przeanalizować, czy korzystniejsza dla niego będzie gwarancja, czy też rękojmia.. Podstawą reklamacji może być rękojmia bądź gwarancja.Konsument może dochodzić swoich roszczeń z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji niezależnie od siebie ale nie jednocześnie.Zdarza się jednak tak, że termin na składanie reklamacji z tytułu rękojmi upływa w momencie gdy jesteśmy właśnie w trakcie procedury reklamacyjnej z tytułu gwarancji, a co za tym idzie nie możemy w tym czasie złożyć reklamacji w ramach rękojmi.Gwarancja a rękojmia Warto pamiętać, że kupujący ma prawo składać roszczenia z tytułu rękojmi niezależnie od tego, czy gwarancja obejmuje dany produkt czy też nie..

Rękojmia, czy gwarancja - co wybrać?

W ciągu 14 dni od otrzymania przez sprzedawcę reklamacji (w tym przypadku w ciągu 14 dni od zgłoszenia problemu przez Internet), musi on ustosunkować się do reklamacji i w tym czasie powinien ewentualnie zażądać przesłania mu kurtki celem weryfikacji problemu.Dlatego mamy reklamacje z tytułu RĘKOJMI albo reklamację z tytułu GWARANCJI.. Wszystko zależy od warunków zawartych w gwarancji.Reklamację można złożyć więc na podstawie rękojmi lub na podstawie gwarancji.. Jednakże zdarzają się takie przypadki, że producent jest bardzo zadowolony z siebie (albo swojego serwisu - zobacz naszą relację z wizyty w serwisie Acer ), że gwarantuje .Reklamację można zgłosić w dowolnym momencie (byleby trwała jeszcze gwarancja/rękojmia).. W takim wypadku korzystasz z rękojmi u sprzedawcy.Reklamacja towaru i usługi różni się z kolei samą istotą i charakterem, ale tak naprawdę opiera się na dokładnie tych samych przesłankach prawnych oraz rękojmi i gwarancji.. Różnice pomiędzy nimi są istotne i warto o nich pamiętać.Adwokat Adrianna Arabska, autorka bloga poprawnaarabska.pl wyjaśnia, czym różni się gwarancja od rękojmi, jak reklamować towar i kiedy możesz zwrócić kupioną rzecz..

To zależy od tego, jakie uprawnienia daje ci gwarancja.

Reklamacja - niezależnie czy w formie rękojmi czy gwarancji - rodzi obowiązki po stronie sprzedawcy.. Ważne!. Rękojmia przysługuje z mocy prawa, gwarancja udzielana jest umownie; Nie ma znaczenia, czy strony umowy sprzedaży przewidzą w jej treści możliwość skorzystania przez kupującego z rękojmi, uprawnienie takie wynika bowiem wprost z kodeksu cywilnego i powstaje z mocy prawa.Termin ważności rękojmi zostaje zawieszony z dniem poinformowania sprzedawcy o wadzie, aż do czasu otrzymania przez klienta nowego produktu.. Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji ).. Należy jedynie pamiętać, że rękojmia przysługuje każdemu, kto kupił dany produkt i obowiązuje przez dwa lata.Sprawdź.. W przypadku rękojmi Sprzedawca musi przyjąć reklamacje, ale może ją rozpatrzyć negatywnie.Gwarancja a rękojmia to dwie odrębne od siebie metody reklamacji.. O tym poniżej.. Wszystko masz opisane w dokumencie gwarancyjnym.. Natomiast gwarancja obejmuje zakres czynności reklamacyjnych, które zostały wymienione w dokumencie gwarancyjnym.Nie można więc wskazać jasno czy lepsza jest rękojmia czy gwarancja.. Z tytułu rękojmi za wadliwy towar odpowiada sprzedawca, z tytułu gwarancji - producent.. *** fot.Rękojmia regulowana jest ustawowo, przepisami Kodeksu cywilnego, co oznacza, że przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia takiej reklamacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt