Upoważnienie do odbioru wyników badań gastroskopii

Pobierz

Do badania wymagane jest przygotowanie pacjenta.CM Medyceusz zamierza umożliwić swoim pacjentom wpisanym na aktywne listy POZ całodobowe korzystanie z internetowego systemu udostępnienia danych obejmującego udostępnienie pacjentom wyników badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz wyników badań czy też usprawnienia systemu rejestracji.Odbiór wyników.. Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny (12 ) celem uzyskania informacji, czy wynik jest już do odbioru.Zasady odbierania wyników badań rentgenowskich Wynik badania rentgenowskiego obejmuje opis wykonany przez lekarza radiologa oraz płytę CD z radiogramami.. Tomograf Komputerowy - upoważnienie do odbioru wyników [ pobierz] 3.. UPOWAŻNIENIE Upoważniam…………………………………………………………….. /Imię nazwisko osoby upoważnionej/ PESEL…………………………………………………………….. Do odbioru moich wyników badań .Wyniki badań najlepiej odebrać osobiście Osoba upoważniona: -należy wypełnić cały formularz przy wykonywaniu badania .Osoba odbierająca badanie musi okazać upoważnienie odbioru badań orazupowaŻnienie jednorazowe do odbioru wyniku badania Ja, niżej podpisany.. legitymujący się dowodem tożsamości ………………………………PESEL…………………Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej.. Oświadczenie pacjenta do badania metodą rezonansu magnetycznego.. USG15.. Upoważnienie do odbioru wynikówOdbiór wyników badań następnego dnia po pobraniu od godz. 10.00 do 14.35 gabinet nr 101 I piętro, a w godz. 14.35 - 19.00 w Rejestracji Przychodni (osobiście z dokumentem tożsamości lub z upoważnieniem - wzór upoważnienia do pobrania w zakładce Dla Pacjentów/Wnioski i dokumenty).UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM / PRACOWNI Imię i nazwisko pacjenta .A10 Upoważnienie innej osoby do odbioru wyników bada ..

Upoważnienie do odbioru wyników badań Pobierz 17.

C1 Zgoda na badanie HSG w znieczuleniu.. Wypełnij druk upoważnienia do odbioru wyników.. USG - upoważnienie do odbioru wyników [ pobierz]Wyniki badań można odebrać osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia ( druk) w Rejestracji Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich (III winda I piętro): Godziny odbioru wynikówBadanie EKG wykonywane jest codziennie od 8.00 - 14.00.. Oświadczenie pacjenta do badania w pracowni tomografii komputerowej.. Opis badania Pacjent otrzymuje po wykonanej kolonoskopii, natomiast wynik ewentualnego badania histopatologicznego można odebrać po około 14 dniach, od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1800.. Rezonans Magnetyczny - upoważnienie do odbioru wyników [ pobierz] 2.. Zapraszamy do składania CV.. Odbiór wyników.. Zobacz jak przygotować się do badania.. Tomograf Komputerowy - upoważnienie do odbioru wyników [ pobierz] 4. .. Gastroskopia jest badaniem krótkotrwałym, trwającym około 5-10 minut, mało obciążającym i bezpiecznym.. Ankieta anestezjologiczna Pobierz 18.Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.. Świadoma zgoda na badanie (gastroskopia) Świadoma zgoda na badanie (kolonoskopia) Instrukcja przygotowania do kolonoskopii.− Zgoda na badanie - − Upoważnienie do odbioru wyniku badania histologicznego i innych dokumentów - − Przygotowanie do gastroskopii - − Przygotowanie do kolonoskopii - − Przygotowanie do rektoskopii - Rejestracja na badania:A10 Upoważnienie innej osoby do odbioru wyników badań..

Upoważnienie do odbioru wyników badań - wzór.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - pobierz.. Po wykonanej gastroskopii nie powinno się przez 1 do 2 godzin jeść ani pić, ale można natychmiast wrócić do codziennych czynności.. Endoskopia Przygotowanie do gastroskopii Przygotowanie do kolonoskopii.. C2 Zgoda na badanie HSG.. Praca dla asystentki lub higienistki stomatologicznej.. Przygotowanie do wodorowych testów oddechowych Pobierz - opisuje przeciwskazania i sposób przygotowania się do badania wraz z oświadczeniem wypełnianym przed badaniem 16.. Na pozostałe badania tj: Holter EKG, Holter RR oraz EKG wysiłkowe prosimy o dokonanie wcześniejszej rejestracji.. Wyniki badań oraz wgląd do dokumentacji medycznej można udostępnić również pełnoletniej osobie upoważnionej przez pacjenta lub przez jego przedstawiciela ustawowego zgodnie z poniższą procedurą.Upoważnienia do odbioru wyników 1.. Basen Zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach na basenie Niezbędnik małego pływaka .Upoważnienia do odbioru wyników 1.. Upoważnienie do odbioru wyników (laboratorium, morfologia, cytologia, histopatologia, EKG, EEG, badania wysiłkowe) [ pobierz] 2.. Wyniki może odebrać upoważniona osoba..

RTG - upoważnienie do odbioru wyników [ pobierz] 4.

Pliki do pobrania: Upoważnienie do odbioru wyniku z Pracowni RTGDokumenty do pobrania dla pacjenta .. Zgoda na badanie koloskopia .. : …., PESEL:.. imię nazwisko legitymujący /a się dowodem osobistym nr i seria: .upowaŻnienie do wydania wynikÓw badaŃ lub kopii dokumentacji medycznej …………………………………………….Odbiór wyników badań Upoważnienie do jednorazowego odbioru wyników badań.. Data i podpis przedstawiciela ustawowego………………………………………….wieczorem w przeddzień badania zastosować środki przeczyszczające (do nabycia bez recepty w aptece), w dniu badania pacjent zgłasza się na czczo, w stanach nagłych, przy podejrzeniu ostrych chorób w obrębie jamy brzusznej zdjęcia wykonywane są bez przygotowania.. Zgodna na badanie - gastroskopia .. C3 Zgoda na badanie - skopia przełyku | skopia żołądka i dwunastnicy.Kiedy można jeść i pić po badaniu?. Odbiór wyników odbywa się w Rejestracji osobiście lub po okazaniu upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej.. Konieczne jest złożenie oświadczenia: Upoważnienie do odbioru badaniaUpoważnienie do odbioru wyników badań: pobierz: Upoważnienie stałe do odbioru wyników badań: pobierz: Upoważnienie do odbioru wyników dziecka: pobierz: Zasady pobierania kału na badania parazytologiczne: pobierz: Zasady pobierania kału na badania: pobierz: Zasady pobierania próbki moczu do badania dobowej zbiórki bez HCL: pobierzWniosek o nadanie uprawnień do wglądu do wyników badań laboratoryjnych w Uniwersyteckim Szpitalu KlinicznymWyrażam dobrowolnie zgodę na przeprowadzenie badania gastroskopii Data i podpis pacjenta …………………………………………………………………………..

RTG - upoważnienie do odbioru wyników [ pobierz] 5.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej - pobierz.. Rezonans Magnetyczny - upoważnienie do odbioru wyników [ pobierz] 3.. B1 Zakażenia układu moczowego.. Przygotowanie do gastroskopii.. B3 Skopia przełyku | Skopia żołądka i dwunastnicy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.