Wniosek moja woda rzeszów

Pobierz

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW wWarszawie, określone są w .Dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na .Ostateczny termin na złożenie wniosku w Portalu Beneficjenta do Programu "Moja Woda" w 2021 roku to 10 czerwca 2021 roku.. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024.I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn.: "Moja Woda" na lata 2020-2024 1.. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.. Wersję papierową (wydrukowaną wersję wniosku złożonego wcześniej w Portalu Beneficjenta) należy dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu maksymalnie do 12 lipca 2021.Wnioski - Moja sprawa w Urzędzie Dział Ochrony Pasa Drogowego - (parter, pok.. Szanowni Państwo Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024.Wnioski w drugim naborze od dnia 22 marca 2021 r. do programu Moja Woda należy składać do WFOŚiGW w poszczególnych województwach w zależności od lokalizacji inwestycji..

Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej (na Portalu Beneficjenta) oraz papierowej (przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów).- pobrać wniosek do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami - złożyć elektroniczną formę wniosku korzystając ze skrzynki podawczej.

Formularz PDF należy p o b r a ć n a d y s k k o m p u t e r a ze strony i otworzyć w y ł ą c zn i e za p o m o c ą d a r m o w e j iMoja Woda - wsparcie działań realizowanych przez WFOŚiGW Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 01.07.2020 r. przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).. Widok; Fixed layoutW celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy: Założyć konto w Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dostępnego pod adresem (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta).Krok 1 - pobierz formularz wniosku wraz z załącznikami.. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024.Ogłoszenie o naborze - Program Priorytetowy "Moja woda".. Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej (na Portalu Beneficjenta) oraz papierowej (przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024.Wnioski o dofinansowanie dostępne do pobrania po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta..

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego "Moja woda", realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Nabór wniosków do programu "Moja woda" Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego "Moja woda", realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Moja woda: wniosek.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024.WYMAGANA DOKUMENTACJA NABÓR 2020 - dla wniosków o dofinansowanie składanych w naborze z 2020 r Pobierz; 01.. NFOŚ przeznaczy 100 mln .Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.. Program priorytetowy "Moja Woda" 02.. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwe terytorialnie dla prowadzonej inwestycji.. Aktualności.. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PP "Moja Woda" 03.. Wnioski można składać w dwojaki sposób:Kontrast; Default mode; Night mode; High contrast black/white mode.. 102 email: , ePUAP: Skrzynka ePUAP: /wfosigw_rz/SkrytkaESPOgłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w PP Moja Woda Szanowni Państwo.. WNIOSEK O PŁATNOŚĆZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024.Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w PP Moja Woda.. Wszelkich informacji nt. Programu oraz warunków naboru wniosków udzielają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku drugi nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024.. Procedura realizacji pomocy w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda" 04.Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy wysłać do WFOŚiGW w Rzeszowie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9 35-025 Rzeszów Dotacja zostanie przelana na numer konta podany we wniosku o dofinansowanie.. Dofinansowanie na przydomowe instalacje retencyjne - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska planuje w ramach programu "Moja woda" dofinansowywać powstawanie przydomowych oczek wodnych i instalacji przechwytujących deszczówkę.. Wnioski o dofinansowanie dostępne do pobrania po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta.. Tym samym tylko wnioski, które zostaną .Program "Moja woda" - nabór wniosków 0 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024.Nabór wniosków w ramach programu "Moja woda".. Cel programu Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowejBiuro WFOŚIGW w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 tel.. 19, tel: 17-): Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowegoProgram "Moja Woda" to inicjatywa mająca na celu łagodzenie skutków suszy w Polsce i ograniczanie zagrożeń powodziowych poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt