Oświadczenie majątkowe policja 2021 do pobrania

Pobierz

Oświadczenia majątkowe; Rekrutacja do służby w Policji; Praca w Policji; Skargi i wnioski; Niezbędne informacje dla skarżącego; Petycje; Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących; Informacja publiczna; Badania ankietowe w Policji; Elektroniczna skrzynka podawcza; Praktyki; Kontrole; Dostęp do zasobów archiwalnych; Ewidencje i rejestryKomendant Komisariatu w Nasielsku - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim Biuletyn Informacji PublicznejOświadczenie majątkowe 2020 rok W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP .Informacja - Oświadczenia majątkowe - Zgodnie z § 6 ust.. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U.. Krzysztof Szczepański Pliki do pobrania Data publikacji 30.03.2021 10:44 (pdf 1.07 MB)2020.. Magdalena SławińskaOświadczenia majątkowe; Oświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania) Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach .Oświadczenie majątkowe podległych KPP Lębork jednostek - Oświadczenia majątkowe ..

oświadczenie majątkowe policjanta - 2016 r. Rozmiar pliku: 43.11 KB.

Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim - nadkom.. Pliki do pobrania.. Zgoda na delegowanie.. Drukuj.Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynie.. Przyjmowanie i załatwianie spraw.. Data publikacji 10.03.2021 09 .Oświadczenia majątkowe.. (pdf 173.14 KB) Komendant KP III Katowice - oświadczenie majątkowe za 2020 rok.. Ewidencje i rejestry.. (pdf 408.66 KB) Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu II Policji w Częstochowie.. 26.03.2021 08:39 (pdf 2.41 MB) oświadczenie majątkowe p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Osjakowie.. Pliki do pobrania.. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie .Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, zgodnie z treścią aktu prawnego, publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.. oświadczenie majątkowe policjanta za 2016 r. Rozmiar pliku: 993.82 KB.Pliki do pobrania.. Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Czerniewicach za 2020 rok.. Skargi i wnioski.. CV - krótkie wzór.. Data publikacji 07.04.2021 12:57.RODO W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że od dnia 25 .W związku z powyższym oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach, zgodnie z treścią aktu prawnego, publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie..

Pliki do pobrania.

(pdf 417.72 KB) Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu III Policji w Częstochowie.Do pobrania.. (PAP) autor: Aleksander GłówczewskiOświadczenie Majątkowe - Oświadczenia majątkowe - Komenda Miejska Policji w.. Policjant jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, corocznie oraz na żądanie przełożonego .Oświadczenia majątkowe.. Data publikacji : 28.02.2018 .Mirosław Suchodolski - oświadczenie majątkowe Komendanta KP Pasłęk za 2020 rok - Oświadczenia majątkowe - Przejdź do menu głównego; Przejdź do treści .. Data publikacji 28.04.2021 22:16 (pdf 468.04 KB) Metryczka.. Opcje strony.. CV - długie wzór.. Data publikacji 18.03.2021 14:00Oświadczenia majątkowe Komisariatów Policji za 2020 rok; .. Data publikacji 09.03.2021 12:00.. Data publikacji 19.01.2021 12:00 (pdf 11.73 MB) Metryczka.. Oświadczenie majątkowe Komendant Powiatowy Policji w Opocznie .. (pdf 150.78 KB) Komendant KP II Katowice - oświadczenie majątkowe za 2020 rok.. Dostęp do zasobów archiwalnych.. (pdf 1.37 MB) Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej.. Oświadczenie MSWiA.. Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej..

Oświadczenie majątkowe Komendant Komisariatu Policji w Paradyżu.

Oświadczenie majątkowe policjanta - 2016 r. Wzory pouczeń w postępowaniu karnym w 26 językach.Zgodnie z § 6 ust.. Stanowienie aktów prawnych.. Data publikacji 10.03.2021 11:11.. Data publikacji 07.04.2021 12:57.. Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Uniejowie za 2020 rok.. Pliki do pobrania.. Pliki do pobrania.. Data publikacji 09.03.2021 10:14 (pdf 2.67 MB) Metryczka.. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - Komendanta Komisariatu Policji w Opalenicy za 2020 r. Data publikacji 30.03.2021 12:47.2021-04-30, 00:30 Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Uniejowie za 2020 rok Pliki do pobrania Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Uniejowie za 2020 rok Data publikacji 24.03.2021 10:29 (pdf 5.59 MB) Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Uniejowie za 2020 rok Metryczka Data .Komendant Komisariatu Policji w Józefowie - Oświadczenia majątkowe - .. Pliki do pobrania.. Data publikacji 07.04.2021 12:57.. Data publikacji 18.03.2021 13:44 .. Komenda Powiatowa Policji .Oświadczenia majątkowe Komendantów podległych komisariatów - Oświadczenia majątkowe - W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i .Pliki do pobrania..

Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Szczucinie.

(pdf 766.66 KB) Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Kocku.Pliki do pobrania > oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Białej.. Data publikacji 09.03.2021 14:59.. Data publikacji : 19.01.2021. Rejestr zmian.Pliki do pobrania.. Komendant KP I Katowice - oświadczenie majątkowe za 2020 rok.. Pliki do pobrania.. Data publikacji 12.03.2021 13:45 (pdf 3.87 MB) Postępowania kwalifikacyjne.. Pliki do pobrania.. Służba w Policji.Oświadczenie majątkowe Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest opublikowane na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej Pliki do pobrania Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu - insp.. Zawiera tylko dane udostępniane przez: Komenda Powiatowa .Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie.. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną Misja EULEX Kosowo.. Pliki do pobrania.. Piotr Błażejewski.. Oświadczenia majątkowe za 2020 r. Komendant Komisariatu Policji w Górowie Iławeckim - podinsp.. Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Łebie za 2020 rok.. Data publikacji 09.03.2021 14:59.. Oświadczenia majątkowe za 2020 r. Oświadczenia majątkowe za 2019 r. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. Majątek; Sprawozdania finansowe; Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa; Kontrola zarządcza; Kontrole; Petycje; Skargi i wnioski; Ochrona osób i mienia; Licencja detektywa; Pozwolenia na brońOświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Uniejowie za 2020 rok - Oświadczenia majątkowe - .. Data publikacji 08.06.2020 14:03 (pdf 1.14 MB) Oświadczenie majątkowe za rok 2020, Komendant Komisariatu Policji w Paradyżu.. Data publikacji 24.03.2021 10:29 (pdf 5.59 MB)Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Czerniewicach za 2020 rok - Oświadczenia majątkowe - .. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt