Oświadczenie woli wyboru przedszkola

Pobierz

Rodzice, którzy złożyli Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Świerklanach, również składają pisemne oświadczenie wolioświadczenie woli 2020-21.. - W celu potwierdzenia przyjęcia kandydata do danego przedszkola lub szkoły rodzic powinien przesłać na adres e-mailowy placówki oświadczenie woli, w treści, którego zawrze informację o chęci uczęszczania dziecka do przedszkola lub szkoły, do którego zostało ono zakwalifikowane.Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola należy dokonać w terminie 02 kwietnia 2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia może odbywać się na dwa sposoby: 1.. Pobierz przykładowy wzór potwierdzenia!. - 25 VIII 2021r.Udogodnieniem będzie możliwość złożenia oświadczeń woli bez wychodzenia z domu.. Jeśli nie dostarczycie nam Państwo deklaracji woli we wskazanych terminach, przyjmujemy, że mimo iż dziecko jest na liście dzieci zakwalifikowanych, rezygnujecie Państwo z miejsca w naszym przedszkolu.Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole może odbywać się na dwa sposoby: 1. rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia dziecka do placówki w formie papierowej - przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjętyOświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru Pobierz (0,26 MB) Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych w obwodzie szkoły pierwszego wyboru (PDF) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zamieszkaniu w obwodzie szkoły pierwszego wyboru krewnych wspierających wychowanie kandydata Pobierz (0,11 MB) Oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły pierwszego wyboru (PDF)Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 w terminie do 30 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00 (druk do pobrania)..

Wracamy do przedszkola !

Pozostało jeszcze 98 % treści.. Author: sekretariat Created Date: 2/21/2020 10:02:47 AM .Wystarczy, że wydrukują, zeskanują i wyślą swoje oświadczenie woli drogą elektroniczną do wybranego przedszkola albo szkoły, tam gdzie działają komisje rekrutacyjne.. Komunikat z dnia 09.04.2021.. Przypominamy, że na tym rekrutacja się nie kończy.. W terminie od 22 marca do 26 marca 2021 rodzic/prawny opiekun dziecka zakwalifikowanego do przedszkola ma obowiązek dostarczyć do placówki oświadczenie woli przyjęcia dziecka.. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego!. Wykaz gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: Przedszkole nr 1 w Brwinowie ul. S. Lilpopa 4 (dzieci w wieku 3-5 lat) Przedszkole Filialne Przedszkola nr 1 w Brwinowie ul. marsz.. Jest on do pobrania w Załączniku: oświadczenie woli zapisu-wzór Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie pisemnego oświadczenia woli 6 V 2021r.. Aby zostać przyjętym należy d o środy 28 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00 wypełnić Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.w rekrutacji uzupełniającej.. ZFŚS - czy potrzebne oświadczenie dotyczące odpowiedzialności za fałszywe zeznania.POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego Potwierdzam wolę zapisu dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko dzieckaPOTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola Potwierdzam wolę zapisu dziecka: ……………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko dziecka do ………………………………………………………………………………………..

2021-01-28przedszkolem pierwszego wyboru.

2.Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola umieszczone w kopercie lub koszulce wrzucić należy do skrzynki pocztowej znajdującej się na ogrodzeniu na bramce wejściowej do budynku PP41 przy ul. Malczewskiego lub w godzinach 7-16.00 do urny wystawionej w holu wejściowym w przedszkolu .Oświadczenie - o samotnym wychowywaniu: Oświadczenie - wielodzietność: Oświadczenie - grupy UE: Deklaracja woli wyboru przedszkola: Prawa autorskie PCSS 2021 Wersja 7.1.21127.71.Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata (DOCX) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata Pobierz (0,01 MB) Deklaracja kontynuacji na rok szkolny 2021/22 (DOCX) Deklaracja kontynuacji Pobierz (0,02 MB) Harmonogram rekrutacji przedszkola 2021-22 (DOCX) Harmonogram rekrutacji przedszkola 2021-22 Pobierz (0,02 MB) Zarządzenie nr 48-2021 (PDF)OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO "SŁONECZKO" W GŁÓWCZYCACH .. mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.. Rodzice: 1) wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony .. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka ..

!Dyrektor może odebrać od rodzica potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia za pomocą pocztyelektronicznej/ telefonicznie/papierowo - przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty.. Komunikat z dnia 04.05.2021.. Wypełniony Wniosek (w formie wydruku komputerowego lub wypełniony odręcznie) należy podpisać i złożyć w formie papierowej lub wykonać jego skan i przesłać drogą elektroniczną wyłącznie do placówki pierwszego wyboru ; do wniosku rodzice .Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim .. "Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" przez dzieci obecnie uczeszczające do przedszkola.. J. Piłsudskiego 19 (dzieci w wieku 3-5 lat) Przedszkole nr 3 w Brwinowie ul.dostarczanie do przedszkola oŚwiadczenia potwierdzajĄcego przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjĘcia do przedszkola.. Oświadczenie - dziecko którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i wymaga ono zapewnienia w .Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola Instrukcja dotycząca elektronicznego przesyłania dokumentów (wniosku, oświadczeń) do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru Zarządzenie Prezydenta Miasta .Oświadczenie woli wyboru przedszkola składają rodzice dzieci zakwalifikowanych do danej placówki na rok szkolny 2021/2022 ..

Wesołych Świąt !Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola wypełniają dokument poświadczenia woli przyjęcia do przedszkola.

Potwierdzenie woli należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.przedszkole wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.. Istnieje możliwość pobrania druku osobiście w godzinach pracy sekretariatu.. Potwierdzenia należy dokonać pisemnie.. Aktualności.. nazwa przedszkola - do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.Deklarację wyboru przedszkola na rok szkolny 2021/2022 należy złożyć w sekretariacie przedszkola do dnia 19 marca 2021r.. POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Potwierdzam że: ………………………………………………………………………………………………………………….. nazwisko i imię dziecka w roku szkolnym …….…………/……………………… będzie uczęszczała / uczęszczał do .Oświadczenie woli wyboru przedszkola Author: Violetta Created Date: 3/14/2021 7:22:36 PM .Przedszkola.. Click here for more infoPrzedszkole/szkoła wskazane/wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt