Wystawienie ocen 2021 liceum

Pobierz

06.2021: Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 11.06.2021: Wystawienie ocen rocznych klasy I i II: 15.06.2021: Konferencja klasyfikacyjna posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej.. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów zawodowych w klasach programowo najwyższych (technikum).27.01.2021 - wystawienie ocen 29.01.2021 - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 01.02.2021 - rozpoczęcie II semestru 04.02.2021 - konsultacje - obecni wszyscy nauczyciele marzec/maj - Drzwi Otwarte 02.03.2021 - dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych - apel 15.03.2021 - Dzień Patrona 23.03.2021 - informacje o zagrożeniach w klasach III, zebranie .Zespół Szkół w Sławnie im.. CZERWIEC 2021.. Terminy klasyfikacji: Wystawianie propozycji ocen na I/II semestr.. Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną: 18.05.2021: Zebrania z rodzicami.. 1 (czwartek) - 6 (wtorek) Wiosenna przerwa świąteczna.. złożenie zestawień.. Konkursy dla szkół podstawowych.. ; konsultacje z rodzicami dla klas I-III - 17.00.. Przekazanie informacji o ocenach proponowanych.. Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych w klasach maturalnych.. marzec/kwiecień: Posiedzenia szkoleniowe Rady Pedagogicznej.. Początek drugiego semestru .Propozycja ocen na II półrocze - 09 kwietnia 2021. wystawienie ocen (3 dni przed radą klasyfikacyjną) - 21 kwietnia 2021..

wystawienie ocen na I/II semestr.

30.04.2021 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas III liceum( wystawienie ocen do 26.04, godz.14) 13.. 31 maja w poniedziałkowy poranek, uczniowie spakowali .8 stycznia 2021 (piątek, godz. 15:15) Wystawienie ocen semestralnych we wszystkich klasach.. KWIECIEŃ 1A.. I semestr:-we w klasach maturalnych.. Dzień Flagi.. Zebrania z rodzicami klas III - godz.17.00.. Sprawdzian o podwyższenie oceny.. 18-31.01.2021 Ferie zimowe 11.. Zebranie z rodzicami.. Dzień Otwarty Szkoły.. 3.05.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( Święta w Obrządku Wschodnim) 14.. Wystawienie ocen rocznych do 15.00.. Jana Henryka Dąbrowskiego!. (informacja o zagrożeniach).. praktyki - 07.05.2021klasy I-III - 1.09.2020 r. - 10.01.2021 r. wystawienie ocen śródrocznych - 8.01.2021 r. Semestr II .. 4-5 .05 2021 (Dni wolne od zajęć dydaktycznych w liceum)- egzamin .Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 1 września (wtorek) Rozpoczęcie roku szkolnego 8 września (wtorek) Rada organizacyjna - godz. 15.15 .. 28 maja (piątek) Wystawienie ocen rocznych w klasie 2sG, 2tG, 3d, 3k, 3i - do godz. 15.00Wystawienie ocen przewidywanych i zagrożeń w klasach trzecich liceum.. - 25.06.2021 r. wystawienie ocen końcowych w klasach III - 23.04.2021 r. wystawienie ocen końcowych w klasach I i II - 18.06.2021 r.27 stycznia 2021 r.- 30 kwietnia 2021 r. 27 stycznia 2021 r. - 25 czerwca 2021 r. 3..

Zostało niewiele czasu na poprawę stopni i samo wystawienie ocen.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną: 03.06.2021: Boże Ciało: 04.. Witaj na oficjalnej stronie Zespołu Szkół w Sławnie im.. Zebrania z rodzicami - proponowane oceny roczne dla uczniów klas trzecich liceum, konsultacje dla wszystkich klasdo 9 IV 2021.. 02.2021 - Spotkanie wychowawców z rodzicami (forma online lub stacjonarna w zależności od sytuacji).. Konsultacje z nauczycielami w pozostałych klasach.. Rekrutacja do liceum i innych szkół ponadpodstawowych 2020/2021 rozpocznie się 15 czerwca.. Dzień wolny od zajęć dla uczniów klas pierwszych i drugich.. 04.2019: posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej i zatwierdzającej oceny - klasy III liceum: 18- 23.04 2019: wiosenna przerwa świąteczna: 26.04.2019: uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.. Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych.. Rady klasyfikacyjne planowane są około 17 czerwca 2021.Uczniowie martwią się, do kiedy wystawienie ocen 2021.. 17 lutego 2021r.. Konsultacje z rodzicami klas I i II - godz.17.30.. Uroczyste zakończenia roku szkolnego Dni ustawowo wolne od pracy:Powrót do szkoły 2021 - czy nauczyciele mogą sprawdzać uczniom zeszyty?. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych.. Jana Henryka Dąbrowskiego | Sławno | Liceum - witamy!.

dla klas III liceum 2.05.2019Wystawienie ocen proponowanych w klasach 1-2.

Zebrania z rodzicami klas III.. 31.05.2021 r. - Wystawienie proponowanych ocen rocznych.. Wiosenna przerwa świąteczna.. 01.06.2021 r. - Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas, godz. 16:00.Wystawienie ocen za I półrocze.. To z pewnością zastanawia w ostatnim czasie niejedną osobę.. 17 grudnia 2020 r. 22 stycznia 2021 r. 25 stycznia 2021 r. 26 stycznia 2021 r.Wystawienie propozycji ocen z wszystkich przedmiotów i z zachowania na koniec roku 18 czerwca 2021 r. Wpisanie ocen do dziennika 21czerwca 2021 r. Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 24 czerwca 2021 r. Uroczyste podsumowanie roku szkolnego 25 czerwca 20201.. 01 V 2021 r. Święto Pracy.. Rekolekcje.. Rada klasyfikacyjna po I okresie dla klas I i II - godz.15.15.. 23 (piątek) Wystawienie końcowych ocen przewidywanych dla uczniów klas maturalnych.. "Za chwilę czerwiec a ja mam jedną ocenę z fizyki", "Mam tylko jedną ocenę z angielskiego, a niedługo wystawienie ocen", "nie ma .Wystawienie proponowanych ocen rocznych uczniom klas I-II 11 czerwca 2021 r. Bo że Ciało 3 czerwca 2021 r. Dodatkowy dzie ń wolny od zaj ęć dydaktyczno-wychowawczych 4 czerwca 2021 r. Wystawienie ocen rocznych uczniom klas I-II 18 czerwca 2021 r. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla uczniów klas I-II 22 czerwca 2021 r.klasy I i II liceum: 1 lutego 2021 r. poniedziałek: Wystawienie ocen proponowanych końcoworocznych: klasy IV technikum klasy III liceum: 26 marca 2021 r. piątek: klasy III technikum: 16 kwietnia 2021 r. piątek: klasy I i II technikum klasy I i II liceum: 29 maja 2021 r. piątek: Wystawienie ocen końcoworocznych: klasy IV technikum klasy III liceum: 16 kwietnia 2021 r.Wystawienie ocen za I semestr klas 1 i 2: 28 stycznia 2021 r. 4..

01-06 kwietnia 2021r.Opublikowanie regulaminu rekrutacji w liceum na rok 2021/2022.

Zimowa przerwa świąteczna .. 24 (środa) 17.00 Zebrania z rodzicami klas trzecich.. Boże Ciało.. (wtorek) godz 18:30 Decyzję o sposobie kontaktu rodziców z nauczycielami przedmiotowcami podejmiemy na Radzie klasyfikacyjnej.Wystawienie ocen prognozowanych, informacja o ocenie ndst: 17.12.2020: Spotkania z rodzicami - informacja o ocenach prognozowanych, godz. 16.30 - 17.30 ON-LINE: 04-17.01.2021: Ferie zimowe: 26.01.2021: Wystawianie ocen za I półrocze 2020/21: 28.01.2021: Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna Spotkania z rodzicami - wyniki uczniów w nauce za I półrocze14.05.2021: Wystawienie przewidywanych ocen.. do 2 VI 2021Do kiedy wystawianie ocen w 2020 roku?. Wystawienie ocen przewidywanych do 15.00.. 30 IV 2021 /piątek.. Święto Konstytucji 3 Maja.. Zostało niewiele czasu na poprawę stopni i samo wystawienie ocen.. Propozycja ocen na II półrocze - 31 maja 2021 Propozycja ocen na II półrocze dla klas odbywających 4 tyg.. Wystawienie propozycji ocen rocznych uczniom klas trzecich.. Ferie zimowe .. Wiosenna przerwa świąteczna.. Otóż nauczyciele mają czas w drugim semestrze na poinformowanie i wystawienie ocen rocznych do: do 24 maja 2021 wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych do 2 czerwca 2021 wystawienie .do 24 maja 2021 o przewidywanych ocenach niedostatecznych; do 2 czerwca 2021 o przewidywanych ocenach rocznych; do 15 czerwca 2021 o wystawieniu ocen rocznych.. Konsultacje dla rodziców klas 0, I i II.wystawienie ocen za II okres w klasach III liceum: 10-12.04.2019: egzamin gimnazjalny: 15. klasy programowo najwyższe liceum - 11.01 - 30.04.2021 r. klasy I-II liceum - 11.01.. 18 czerwca 2021 - rada klasyfikacyjna końcoworoczna.. (termin do ustalenia)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt