Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły wzór

Pobierz

w Szczecinie; Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr …….. w Szczecinie *, do którego zostało .adres do korespondencji w sprawach rekrutacji POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego Potwierdzam wolę zapisu dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko dziecka .Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 21-28 maja 2021 r. do godz. 16.00 18 czerwca-19 sierpnia 2021 r. do godz. 16.00 5.. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 31 maja 2021 r. o godz. 14.00 23 sierpnia 2021 r.Oświadczenie można złożyć elektronicznie w systemie naboru lub osobiście w szkole.. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im.. POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Imiona i nazwiska rodziców/prawnego opiekuna Matka dziecka: ……………………….……………………………………………………………….Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/szkoły.. (18) 206 83 20. .. Utworzono dnia 16.02.2021, 07:16.Potwierdzenie woli przyjęcia należy złożyć do 3 kwietnia 2020 roku: w formie podpisanego druku - skan przesłać na adres: lub osobiście wrzucić druk do skrzynki, udostępnionej przy wejściu do szkoły w godzinach od 7.30 - do 12.00..

Poprzedni artykuł ... Szkoła czynna: 7:00 do 16.30 ...Rekrutacja - pisemne potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły .

Wincentego Pola w Stawiszynie w roku szkolnym 2021/2022 Zgloszenie_(z_obwodu).docxWzór zgłoszenia do klasy pierwszej dziecka spoza obwodu SP w Mniowie.. Gdy minie zagrożenie koronawirusem, oryginał przesłanego skanu, należy .Wzór druku - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola Drukuj E-mail Szczegóły Opublikowano: 14 luty 2021 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.. Rodzicom dzieci, które nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku przedszkoli Prezydent Miasta Zielona .Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia, składają wyłącznie rodzice dzieci, którzy złożyli wniosek wraz z innymi dokumentami o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem.. Potwierdzam wolę zapisu dziecka: ………….. ( imię i nazwisko dziecka) numer PESEL dziecka.. ( adres do korespondencji w sprawie rekrutacji) Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły Potwierdzam wolę zapisu dziecka: ………….. ( imię i nazwisko dziecka) numer PESEL dziecka ……………………………………………………………… do Szkoły Podstawowej im.. Lista dzieci zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych spoza obwodu szkoły, zostanie opublikowana 28.04.2021 r.- osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole poprzez umieszczanie w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu - oznakowanej skrzynce, kartonie..

Mikołaja Kopernika w Lubawie, do której zostało zakwalifikowaneWzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.

Wzór deklaracji jest na stronie magistratu oraz na stronie systemu.. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w wybranym przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w brzmieniu jak Załącznik nr 9.. Brak złożenia oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole podstawowej od 1 września 2021 roku.UWAGA !. Wzór znajdą Państwo w załącznikach.. Wzór potwierdzenia woli przyjęcia do klasy I 2020/2021 (167.71 KB) Wzór potwierdzenia woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego 2020/2021 (185.00 KB)potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy.. Przedszkola.. Joanna Woszczyk .. Pola w Stawiszynie .. Pobierz (0,56 MB) Wniosek o przyjęcie kandydata (PDF) Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej od 1 września 2021 r. Pobierz (0,2 MB) Zgłoszenie do szkoły obwodowej (PDF)Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.Podanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do .Szkoła jest przyjazna uczniom, rodzicom i nauczycielom..

r.) Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka:potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………….

Nowotarska 42 (klasy 4-8) Tel:.. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dn. 16 stycznia 2020 r. rodzic powinien potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w terminie: od 6 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r.34-500 Zakopane..

Informujemy, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, zgłoszone przez rodziców, zostały automatycznie przyjęte do szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.. Pobierz (0,04 MB) Zasady naboru (PDF) Zasady naboru do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.. Komisja rekrutacyjna: a.Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia, składają wyłącznie rodzice dzieci, którzy złożyli wniosek wraz z innymi dokumentami o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem.. ul. Chramcówki 27 (klasy 1-3) Tel:.. (proszę złożyć w szkole, w skrzynce pocztowej lub wysłać skan na adres mailowy : w terminie do 30.04.2020r.. (imię i nazwisko dziecka) ………………………………………………………………………………………………………….. (numer PESEL dziecka) do: Przedszkola Publicznego Nr ……….. W dniach 22.06-26.06.2020 r. należy złożyć w szkole lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej wypełniony oraz podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych druk potwierdzenia woli przyjęcia, na tej podstawie dziecko zostanie przyjęte do klasy I w roku szkolnym 2020/2021Rodzic dziecka zamieszkałego w rejonie szkoły składa formularz "zgłoszenia do szkoły", dziecko przyjmowane jest z urzędu i nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust.. Oświadczenie - 1 Oświadczenie - 2Pliki do pobrania.. 16 sierpnia Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata przez złożenie dokumentów 17-20 sierpnia do godziny 15.00 Brak złożenia oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole podstawowej od 1 września 2021 roku.Wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego dostępny TUTAJ lub na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt