Podanie z prośbą o podwyżkę

Pobierz

Podwyżka czy awans często stanowią nagrodę za szczególne osiągnięcia.. Najlepszy przypada wtedy, gdy firma jest w dobrej kondycji finansowej.. Jeśli w obecnej firmie wszystko nam się podoba - oprócz zarobków - można postawić twarde warunki: albo podwyżka, albo odchodzę.Podanie o podwyżkę to dokument formalny zaadresowany do szefa firmy, bezpośredniego przełożonego lub managera działu.. Pracodawca, rozważając kwestię wzrostu wynagrodzenia, będzie analizował to, czy dany pracownik rzeczywiście wspiera firmę i odgrywa w niej istotną rolę.Na szczęście istnieje wiele sposobów na to, aby dobrze przygotować się do rozmowy o podwyżkę, a tym samym osiągnąć wymarzony przez nas cel, jakim jest upragnione zwiększenie wynagrodzenia.. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument.. Czy jest gdzieś napisane, w jakim terminie taki wniosek musi zostać rozpatrzony?. przez: pop1 | 2010.8.27 19:7:0 .. Witam, zwróciłem się do mojego szefa z prośbą o podwyżkę, było to 4 tygodnie temu i dotąd nie dostałem odpowiedzi.. Sądzę, że możecie być ze mnie zadowoleni, a także z rezultatów mojej długoletniej pracy w waszej firmie, stąd też moja sugestia.Co powinno zawierać pismo dotyczące podwyżki?. Treść podania zależy od nas.. Dane pracownika wraz z informacją o zajmowanym stanowisku.. To, że rzetelnie wykonujemy swoje obowiązki, nie czyni z nas pracowników roku.Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Premier Ewy Kopacz z prośbą o spotkanie w celu omówienia zagadnień związanych z aktualną sytuacją systemu ochrony zdrowia w Polsce.Budownictwo - sprawy różne Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych Wniosek o przekazanie Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i .Przykładowe podanie o awans zawodowy i podwyżkę..

Jak napisać podanie o podwyżkę?

Jeśli otrzymam wyższe wynagrodzenie, będę się bardziej starać.. Argumentacja podania.Podanie o podwyżkę wynagrodzenia Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie podwyższenia mojego dotychczasowego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę na stanowisku Doradcy Klienta Indywidualnego, biorąc pod uwagę moje obecne kwalifikacje oraz bogate doświadczenie zawodowe.W tytule pisma powinien znaleźć się zwrot typu: "Podanie o podwyżkę", "Prośba o podwyżkę", "Podanie o podwyższenie wynagrodzenia".. Jak każde oficjalne pismo z prośbą, tak samo pismo o podwyżkę, musi zawierać dane pracownika (imię, nazwisko, stanowisko) oraz dane osoby decyzyjnej , do której pismo jest kierowane.Składając podanie o podwyżkę, musimy wybrać odpowiedni moment.. Może rozpatrzy pozytywnie; ) Tutaj nie znajdziesz żadnego wzoru na podanie o podwyżkę.. Oprócz oczekiwań finansowych należy w nim zawrzeć uzasadnienie swojej prośby.. Zapoznaj się z procesem przyznawania podwyżek w firmie, w której pracujesz.Witam Mam problem chciałbym uzyskać pomocy w sprawdzeniu błędów w podaniu moim o podwyżkę.. Może to wynikać z podniesienia kwalifikacji, przeniesienia na bardziej odpowiedzialne stanowisko lub po prostu zmiany zakresu obowiązków.Wówczas podanie o podwyżkę wynagrodzenia może mieć formę ultimatum..

Jasno określony tytuł (Prośba o podwyżkę).

Wtedy stworzenie wniosku o przeniesienie na inne stanowisko jest świetnym rozwiązaniem.. Pracuję głową.W związku z powyższym, kierownictwo spółki Promot podjęło decyzję o podwyższeniu z dniem 01.12.2019 r. cen oferowanych przez nas wyrobów średnio o 12%.. Trzeba dokładnie określić, kto pisze do kogo.. Podjęta decyzja o podwyżce cen umożliwi Promotowi realizację podstawowego przedmiotu naszej działalności-produkcji szczotek węglowych dla naszych stałych odbiorców- w sposób .Termin odpowiedzi na prośbę o podwyżkę.. Z prośbą o podwyżkę, dlaczego, ile czasu pracujesz, ile sie starasz,co potrafisz i co przez to zyskała firma.. Dla każdego z pracowników nadchodzi taki moment, kiedy jest on przekonany, że powinien otrzymać podwyżkę otrzymywanego wynagrodzenia.. Dokument powinien być składany jeżeli pracownik jest pewny swoich osiągnięć i wkładu w rozwój i funkcjonowanie firmy oraz uważa, że należy mu się wyższe wynagrodzenie z tytułu pełnionych przez niego obowiązków.Podanie powinieneś pisać tak jak każde inne.. Można wykorzystać gotowe szablony zdań, np:Podanie o podwyżkę wynagrodzenia - uzasadnienie Uzasadnienie podwyżki zawsze powinno być poparte logicznymi, merytorycznymi argumentami..

Jeśli Ci się to uda, otrzymasz podwyżkę w wysokości 500 zł brutto.

czytaj dalej» (Zobacz odpowiedzi)Podanie o przedłużenie umowy o pracę zabezpiecza cię przed ewentualnym rozczarowaniem, gdy twój pracodawca ostatecznie nie zdecyduje się przedłużyć ci umowy na czas określony.Tego typu pismo powinieneś przekazać mu wystarczająco wcześniej, aby móc skorzystać z przysługującego ci okresu wypowiedzenia i poszukać sobie innego, satysfakcjonującego cię zatrudnienia.Podanie o zmianę stanowiska pracy piszę się zazwyczaj wtedy, kiedy obecne obowiązki nas albo przewyższają, albo obniżają nasze kompetencje i nie pozwalają się rozwijać.. Szanowny Panie Uwe Z racji mojego ponad rocznego zaangażowania w pracę w firmie Willems zwracam się z uprzejmą prośbą docenienia moich dotychczasowych osiągnięć w formie podwyższonego wynagrodzenia.Podanie o awans, to kilka godzin lub dni "pracy informacyjnej" dla każdego z Was, a tylko około dwie/trzy godziny pisania/układania wiedzy o Tobie, pracodawcy, firmie w treść.Podanie penisa o podwyżkę wynagrodzenia: Ja, penis, zwracam się z prośbą o podwyżkę wynagrodzenia z następujących powodów: Wykonuję pracę fizyczną.. Powinno ono zawierać: nazwę miejscowości, w której sporządzono dokument i datę; imię, nazwisko i stanowisko pracownika; imię i nazwisko przełożonego; dane firmy; tytuł (np. "Podanie o podwyżkę wynagrodzenia" lub "Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia") argumenty uzasadniające prośbę o podwyżkępiszę z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie kwestii mojego wynagrodzenia..

Ważne jest, aby w pierwszej kolejności określić cel podania (prośba o podwyżkę).

Powodzenia!Przygotowując podanie o podwyżkę, wzór pisma powinien składać się z czterech zasadniczych części.. Nigdy, gdy spada jej sprzedaż lub ma kłopot z niewypłacalnym.Podanie o podwyżkę wynagrodzenia powinno być złożone w formie pisemnej.. stycznia 04, 2020.. Każde pismo jest pismem formalnym, dlatego musi zawierać wszelkie niezbędne dane.. 10 zasad pracy w zespole.. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" .. Forma przedstawienia argumentów powinna być rzeczowa i konkretna.W takiej sytuacji musisz pamiętać o określonych zasadach, które obowiązują przy tworzeniu pisma o podwyżkę.. Uważam, że zasługuję na podwyżkę, która niewątpliwie zmotywuję mnie do jeszcze lepszej i efektywniejszej pracy.. W takiej sytuacji nie będziesz musiał stresować się proszeniem o podwyżkę, ponieważ wszystko będzie zaplanowane i jasne.Podanie o podwyżkę, tak jak wszystkie formy korespondencji oficjalnej, powinno się składać z 3 części - wprowadzającej, uzasadniającej i podsumowującej.. Jest to właściwie najważniejsza część podania - niewłaściwie umotywowana prośba znacznie zmniejsza szanse na uzyskanie podwyżki.Przykład: Podczas rozmowy z przełożonym planujecie, że w ciągu najbliższego kwartału podniesiesz sprzedaż produktów firmy o 5%.. Pracuję na dużych głębokościach.. Zgodnie w wymogami formalnymi, akapity należy rozpoczynać wcięciem z prawej strony.. Na środku wniosku powinien znajdować się nagłówek, np. tytuł (Podanie o podwyżkę wynagrodzenia), uzasadnienie, własnoręczny podpis.. Podanie o podwyżkę wynagrodzenia.Twoje imię i nazwisko, imię i nazwisko przełożonego, dane adresowe firmy, tytuł: " Podanie o podwyżkę " lub " Wniosek o podwyżkę ", prośba o podwyżkę wraz z rzeczowymi argumentami na rzecz jej przyznania, grzecznościowy zwrot na koniec pisma, jak "Z poważaniem" czy "Z wyrazami szacunku, odręczny podpis pracownika.Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia jest dokumentem składanym u przełożonych w firmie lub zakładzie pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt