Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Pobierz

Sprawy z zakresu Straży Miejskiej.. 25 wrz 2017 .. POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO.. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody Mazowieckiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.. POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO Odpowiedzialny za daną usługę Agnieszka Bielanowska- Kierownik USC.. Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce.. zm.).Osoby zgłaszające jubileusz powinny wziąć pod uwagę, że wojewoda może przedstawić wniosek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.. DO WGLĄDU: Dokumenty tożsamości jubilatów MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8 parter pokój Nr 2 Klatka B tel.. Szukaj dokumentów.. Nr telefonu, e-maIL Urząd Stanu Cywilnego, ul. T. Kościuszki 34 (budynek "pod filarami") .Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego: Karta usługi - USC-13; Osoba odpowiedzialna za: wytworzenie informacji: Ewa Kasperczak ; wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rafał Jończy (2013-03-05 13:45:21)Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego..

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Odpowiedzialny za daną usługę Marzena Lewandowicz- Zastępca Kierownika USC.. Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j.. Miejsce składania dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego Aleja Henryka 30 32-500 Chrzanów.. Urząd Stanu Cywilnego.. Ewa Redel- Zastępca Kierownika USC Miejsce załatwienia sprawy.. Wniosek w imieniu Jubilatów mogą złożyć również .ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO.. Informacja.. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać sami jubilaci lub inna osoba zainteresowana uhonorowaniem jubilatów, bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa.. Opis.. z 2019 poz. 25z późn.. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 200.ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO.. Druk zgłoszenia jubilatów dostępny jest w zakładce: Wzory dokumentów do pobrania bądź na stronie BIP.Serwis internetowy Centrum Inicjatyw Senioralnych przy Urzędzie Miejskim w StarachowicachZgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.. 22 770 52 75 JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Urząd Stanu Cywilnego GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: Poniedziałek 9:00-18:00,Zgłoszenia(pisemnego lub osobistego) jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego mogą dokonać: małżonkowie, rodzina, bliscy nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.Urząd Stanu Cywilnego nie ma prawnych i technicznych możliwości wyszukania małżonków, którzy obchodzą 50-lecie Pożycia Małżeńskiego, wobec czego niezbędne jest zgłoszenie takich par..

Zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Opłaty: Do złożenia wniosku o zgłoszenie Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego nie jest wymagana opłata skarbowa.. Tytuł dokumentu.. Krok po kroku: Udaj się do dowolnej siedziby USC m.st. Warszawy.. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.. Sprawdź jak załatwić sprawę.ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO.. Wójt gminy Czudec informuje, że małżonkowie z terenu gminy Czudec, którzy przeżyli minimum 50 lat małżeństwa ( według ślubu cywilnego) mogą składać wnioski o Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w Urzędzie Stanu Cywilnego - pokój nr 10A.. Nr telefonu, e-mail Urząd Stanu Cywilnego, ul. T. Kościuszki 34 (budynek "pod filarami")Serwis internetowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach.. Podanie o wydanie 3 bezpłatnych odpisów aktu małżeństwa bezpośrednio po sporządzeniu aktu.. Termin załatwienia sprawy:Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody) Informacje zawarte w tej sprawie zostały przeniesione na platformę e-usług publicznych SEKAP.Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego: I. Zgłoszenianależy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście lub listownie, mogą tego dokonać osoby zainteresowane podpisując stosowną zgodę, oświadczenie.Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego..

Podanie dotyczące zgłoszenia jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

z 2015 r., poz. 475 z późniejszymi zmianami);Jubilaci obchodzący 60, 70 rocznicę pożycia małżeńskiego proszeni są o składanie poniższych zgłoszeń, celem upamiętnienia jubileuszu.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.. Nie zapomnij o dowodach tożsamości Jubilatów - potrzebne do wglądu./ Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego .. USC/003ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO.. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, co niewątpliwie dodaje wyjątkowości tegoż odznaczenia.KARTA USŁUGI ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO Numer karty USC 33 wersja 1. z dnia 21 stycznia 2021 roku PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t. j.Dz.U.2020 r. poz. 138).. Dokumenty wymagane: skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli zawierane ono było poza USC Kolonowskie oraz dokumenty tożsamości - do wglądu.Zapraszamy małżonków, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim do zgłoszenia chęci obchodów jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego.. Zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.. Jubilaci obchodzący 60, 70 rocznicę pożycia małżeńskiego proszeni są o składanie poniższych zgłoszeń, celem upamiętnienia jubileuszu.Strona: 1/1 Nazwa usługi ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO..

Fax: (32) 295 96 68. e-mail łoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Strona główna; Mapa Biuletynu; Rejestr zmian treści; Statystyki oglądalności; Dziennik Ustaw Monitor Polski; Gmina Szubin; Menu dodatkowe; Dla słabowidzących A pomniejsz czcionk .Zgłoszenia Jubilatów proszę dokonać osobiście lub w przypadku niemożności przez osoby bliskie.. Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC.. Osoba wytwarzająca.. Wójt gminy Czudec informuje, że małżonkowie z terenu gminy Czudec, którzy przeżyli minimum 50 lat małżeństwa ( według ślubu cywilnego) mogą składać wnioski o Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w Urzędzie Stanu Cywilnego - pokój nr 12.zgŁoszenie jubileuszu dŁugoletniego poŻycia maŁŻeŃskiego Sprostowanie aktu stanu cywilnego Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicąZgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.. Podstawa Prawna.. Wytworzony.. x Dane dotyczące męża.. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego ; .. .Wniosek o zgłoszenie Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego (załącznik nr 35).. Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia do odznaczenia Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wynikającego z ustawy z dnia 16 października 1992 r.Zgłoszenie pisemne lub osobiste jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego może zostać dokonane przez małżonków (jubilatów) lub osoby zainteresowane (rodzinę, bliskich).. Przejdź do treści.. Miejsce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt