Wniosek macierzyński i rodzicielski

Pobierz

W ogólnym rozrachunku wychodzi na to samo.Od czasu, w którym złożysz wniosek o urlop rodzicielski, zależy wysokość zasiłku macierzyńskiego, który będziesz otrzymywać w czasie jego trwania.. Kodeks pracy podaje jednak termin przekazania pracodawcy wniosku o urlop rodzicielski - powinno być to 21 dni od dnia porodu.. W przypadku ciąży mnogiej jest on o dwa tygodnie dłuższy niż zazwyczaj i gdy urodzą się wieloraczki wynosi 34 tygodnie.Wniosek złożony po terminie doprowadzi do sytuacji, że podczas macierzyńskiego zasiłek będzie wypłacany w wysokości 100% zarobków, a w trakcie rodzicielskiego — zaledwie 60%.. Należy to zrobić nie później niż w ciągu 21 dni po narodzinach dziecka.. Jeśli więc kończy się urlop macierzyński i rodzice chcą bezpośrednio po nim rozpocząć opiekę nad dzieckiem w ramach urlopu rodzicielskiego, należy pamiętać o .Podanie o urlop macierzyński i rodzicielski.. "Roczny urlop macierzyński" obejmuje dwa urlopy: macierzyński i rodzicielski.Termin złożenia wniosku decyduje o wysokości zasiłku Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego zależy od terminu złożenia wniosków.. Takie rozwiązanie wprawdzie pozwoli na większe wydatki w pierwszych tygodniach z dzieckiem, ale może powodować "niedomykanie budżetu" w drugim .Niemniej ważnym dokumentem jest właściwy wniosek pracownicy o udzielenie urlopów - w zależności od jej decyzji - pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, wyłącznie urlopu macierzyńskiego czy dodatkowo wybranych części urlopu rodzicielskiego.Wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a po nim urlopu rodzicielskiego należy złożyć nie później niż 14 dni po porodzie..

Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski?

Ważny jest termin złożenia wniosku.. Jeśli pracownica chciałaby wykorzystać urlop macierzyński rozpoczynając go w dniu porodu, należy złożyć wniosek o urlop macierzyński po porodzie.W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, pracownica może dzielić się z pracownikiem - ojcem wychowującym dziecko albo ubezpieczonym - ojcem dziecka korzystaniem z urlopu rodzicielskiego albo pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 182 1c udzielanie urlopu rodzicielskiego § 2 i 4.Jeżeli matka w ciągu 21 dni od porodu (lub po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza), wystąpi z wnioskiem o cały wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, zasiłek macierzyński za cały okres przysługuje jej w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego określa się termin zakończenia urlopu macierzyńskiego, wskazanie okresu na który ma być udzielony urlop a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego - termin zakończenia poprzedniej części tego urlopu, liczbę wykorzystanych części oraz okres dotychczas .Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski W związku z narodzinami dziecka…………………………..

Do wniosku o urlop rodzicielski należy dołączyć odpowiednie dokumenty.

(data urodzenia), proszę o udzielenie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni od dnia .. do dnia .. zgodnie art. 180 paragraf §1 Kodeksu pracy.Wniosek o udzielenie pracownicy, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (tak, by w całym okresie otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru; wniosek ten musi być złożony najpóźniej 21 dni po porodzie, art.179 1 § 1 KP) ma zawierać:Wniosek o urlop rodzicielski "z góry" Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (art. 179 1 § 1 K.p.).. Obecnie obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie).Wniosek można ZA DARMO w formacie PDF pobrać TUTAJ .. Urlop macierzyński przysługuje pracownicy automatycznie w związku z porodem.12 lutego 2018 r. pracownica złożyła wniosek o przyznanie urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze 20 tygodni i rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni, rozpoczynając urlop na 4 tygodnie przed planowaną datą porodu, dołączając zaświadczenie lekarskie wskazujące prognozowaną datę porodu dnia 10 marca 2018 r.Urlop rodzicielski udzielany jest wyłącznie na wniosek pracownika..

Kto zamierza pójść na urlop rodzicielski musi złożyć pisemny wniosek o udzielenie urlopu.

EDIT: NOWE WNIOSKI NA NOWYCH ZASADACH W NOWYM POŚCIE Nowe wnioski o roczny urlop macierzyński i rodzicielski na jednym druku.WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO (100% i 60% ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO) (wniosek należy złożyć u pracodawcy w terminie nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu) Na podstawie art. 1821a i 1821d K.p. oraz § 17 i § 18 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08Inny, jeśli część urlopu zamierzasz wykorzystać przed porodem, inny - jeśli wnioskujesz o niego po urodzeniu dziecka.. Standardowo wniosek o macierzyński składa się nie później niż 21 dni od porodu.Jeśli zaraz po urlopie macierzyńskim chcesz pójść na urlop rodzicielski, wniosek o udzielenie urlopu powinnaś złożyć nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie - przestrzeganie tej daty ma wpływ na to, w jakiej wysokości będziesz otrzymywać zasiłek macierzyński (wydrukuj wniosek o urlop rodzicielski).Jeśli złożysz wniosek później niż 3 tygodnie po porodzie, dostaniesz najpierw zasiłek macierzyński w wysokości 100% (przez 20 tygodni) i 60% (przez 26 tygodni urlopu rodzicielskiego).. Wystarczy wypełnić i dostarczyć pracodawcy (z posiadanych przeze mnie informacji) w terminie do 14 dni po urodzeniu dziecka..

Każdy wniosek jest prośbą, lecz w przypadku urlopu rodzicielskiego jest to prośba nie do odrzucenia przez szefostwo.

Mama dziecka ma dwie opcje.Zasiłek macierzyński za okresy wszystkich wymienionych wyżej urlopów przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru, a więc w wysokości "uśrednionej", ale pod warunkiem, że pracownica nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie (albo po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza), złoży pisemny wniosek o udzielenie po urlopie .Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego to pisemna prośba pracownicy, skierowana do pracodawcy, o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.Dotyczy on urlopu macierzyńskiego, który rozpocznie się przed porodem.. Gotowy do wydruku.. Jest to tzw. urlop rodzicielski udzielany "z góry".Bliźnięta a urlop rodzicielski Urlop rodzicielski to ten, który jedno z rodziców może wziąć bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.. Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski?. Wniosek o urlop macierzyński można złożyć nawet na 6 tygodni przed porodem załączając do niego zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu.. Urlop macierzyński obecnie urlop trwa 20 tygodni, można go jednak przedłużyć o 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, który może być wykorzystany przez jednego lub oboje rodziców.Warunkiem przyznania pracownicy/pracownikowi prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, niezależnie od tego, który z rodziców dziecka występuje o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, jest wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie takiego urlopu; we wniosku tym pracownica/pracownik wskazuje wymiar urlopu.Ponadto złożenie wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski zaraz po porodzie ma duże znaczenie w kwestii ustalenia wysokości przysługującego pracownicy zasiłku macierzyńskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt